Gezinnen bijstaan… ben jij er klaar voor?

Wereld-Delen wil in Lier werk maken van een stevige groep vrijwillige gezinsbegeleiders.

Mannen en vrouwen met het hart op de goede plaats, maar tegelijk handelend met een open geest, vol respect, met de nodige afstand en in overleg met andere begeleiders en diensten, worden zeer gevraagd. Binnen onze werking De Nieuwe Wereld te Lier kunnen zij aan de slag. Vanaf nu, maar meer intensief vanaf januari, maken we werk van deze missie: kansarme mensen bijstaan die hun weg moeilijk vinden in deze tijd, in de stad, in onze wereld van vandaag.

Wat kunnen de vragen zoal zijn:

  • verkenning in de stad
  • een luisterend oor voor lang aanslepende noden en samen zoeken naar uitwegen
  • begeleiden naar en bij het bezoek aan diensten, scholen, artsen…
  • uitleg geven over hoe administratie in elkaar zit ten aanzien van allerlei voorzieningen
  • meegaan om hun bekommernissen te verwoorden als dat nodig is
  • verwijzen naar de gepaste eerstelijns of tweedelijnsdiensten

Wat kunnen we nog doen als vrijwilligersgroep?

  • ontmoetingsactiviteiten organiseren
  • informatiemomenten organiseren die zinvol en aanvullend zijn bij andere inburgeringsinitiatieven
  • op zoek gaan naar vaste contactpersonen en aanspreekpunten voor personen van andere etnische groepen die momenteel moeilijk bereikbaar zijn
  • samen op uitstap gaan of een bezoek aan toneel, film, tentoonstelling begeleiden opdat mensen kansen zouden krijgen en goedkoop toegang krijgen tot cultuur

Wie interesse heeft of vragen kan deze stellen via dnwlier@gmail.com.

Facebooktwitter

Written by