Goedkeuring project “Samen aan de leertafel” door Impulsfonds

Het Impulsfonds voor het Migrantenbeleid heeft het vernieuwend taalproject  “Samen aan de leertafel” te Lier goedgekeurd. De aanvraag was goed voor 19350 euro en beoogt een geïntegreerde aanpak van noden van anderstalige leerlingen in het onderwijs, die vaak falen door slechte resultaten of vroegtijdig de school verlaten.

Recht en Welzijn vzw leidt het project dat aangevraagd werd samen met vier deelscholen van de Sint-Ursulagemeenschap te Lier: middenschool, instituut, kleuterschool en lagere school. Van januari tot eind december 2015 loop het door. In het project worden stapsgewijs verschillende inspanningen opgestart en gecombineerd: taalondersteuning van leerlingen, huiswerkklas, huiswerkbegeleiding aan huis, schooltaakondersteuning van de ouders en een schooltaalgroep Nederlands voor ouders.

Het project vraagt erg veel vrijwilligers en daarom is de werving al een hele tijd geleden opgestart. Er zijn dan ook veel verschillende taken voor vrijwilligers, die hierbij ook vorming ontvangen vanwege onze Taalwerking Wereld-Delen. Zij kunnen zich digitaal aanmelden via de website of mail.

Aan het project wordt ook meegewerkt door het vrij CLB van Lier en door de diversiteitsorganisatie Prisma vzw, die het prestigieuze project stevig ondersteunen. Ook de stad Lier zal in de werking betrokken worden.

Aan de uitwerking van dit project gingen vragen vooraf van meerdere scholen naar aangepaste huiswerkbegeleiding bij leerlingen die enerzijds moeilijkheden hebben met taal en die uitvallen rond schooltaken die zij thuis moeten vervullen. Taalwerking Wereld-Delen wenste geen loshangende deelwerkingen op te starten en verkoos een geïntegreerde aanpak. Het project zoals ingediend bij het Impulsfonds is grondig uitgewerkt en dient te resulteren in een degelijke rapportage. In dezelfde lijn, maar eenvoudiger, liggen soortgelijke projecten in Basisschool Het Spoor te Lier en in vier basisscholen te Mortsel, waar de stad Mortsel de financiering op zich neemt.

Facebooktwitter

Written by