Goedkeuring “Samen op weg”

Opnieuw kan Wereld-Delen aan de slag in een project dat het samenleving moet versterken. Van de Koning Boudewijnstichting kreeg Recht en Welzijn vzw (de vereniging achter de verschillende activiteiten van vrijwilligerswerking Wereld-Delen) de goedkeuring om 3700 euro te spenderen aan het proberen samenbrengen van mensen in Lier en Ranst.

Deze keer is het de bedoeling om vooral personen die weinig of niet deelnemen aan het sociale leven uit hun isolement te halen. Het gaat hier om mensen uit kansarmoede, anderstalige nieuwkomers… die weinig plaatsen vinden om er samen met anderen zichzelf te kunnen zijn.

Verwijzen naar instanties waar zij zich kunnen verbeteren op materieel gebied, op gebied van gezondheid, waar kinderen op eenvoudige wijze kunnen samen komen en samen genieten van wat cultuur, sport, zinvolle vrijetijd horen tot de opdracht die Wereld-Delen zo aan zichzelf geeft.

Het project is reeds enige tijd van start gegaan. Vooreerst werd gestart met tal van huisbezoeken en het leggen van contacten in Lier en Ranst. Tegelijk trachten de vrijwilligers een goede kijk op de sociale kaart te verwerven oom mensen gericht te kunnen raad geven en verwijzen. En een eerste samenkomst met de doelgroep was al een groot succes. Volgende activiteiten worden samen met de betrokkenen gepland. Herhaalde huisbezoeken zullen dienen om het contact aan te scherpen en te luisteren naar hun noden.

De zoekweg naar een eigen vaste stek in Lier hoort ook bij dit project. Het zou de ontmoeting veel vlotter kunnen laten lopen en als het even meezit kan materiële hulp in de vorm van gratis goederen echt dichtbij komen.

Facebooktwitter

Written by