Medewerker voedselbedeling

Recent hebben we in Wereld-Delen formeel met enkele personen de handen in elkaar geslagen om samen werk te maken van een vlotte groentebedeling in onze werking. Dit vraagt maandelijks enkele dagen inzet op regelmatige basis. Daarnaast voorziet Wereld-Delen ook in … Lees meer…

Zomerbabbel

Ook dit jaar organiseert Wereld-Delen samen met de Dienst Integratie en Inburgering Lier de Zomerbabbel. Gezellig Nederlands oefenen met veel vrijwilligers en heel wat anderstaligen… een zomerse sfeer, deugddoende ontmoetingen zowel voor de vrijwilligers als de anderstalige deelnemers. Kandidaat-coaches melden … Lees meer…

Vacature opbouwwerker

! Deze vacature betreft een vervangingscontract vanwege langdurige ziekte van de titularis. Tenzij tegenbericht is deze job mogelijk tot eind november 2021. ! MEDEWERKER OP DE DREMPEL Omschrijving van de vacature “Op de drempel” is een initiatief van Wereld-Delen vzw, kansarmoedevereniging actief … Lees meer…

Nieuwe leden voor de algemene vergadering

Elk jaar doen we bij Wereld-Delen een oproep naar nieuwe kandidaten om mee de grote lijnen uit te zetten voor het beleid van Wereld-Delen. Dat is heel kortweg gezegd dat wat leden van een algemene vergadering doen. Zulke leden worden … Lees meer…

MEDEWERKER OP DE DREMPEL

Het outreachingproject Op De Drempel is erkend door de Vlaamse Gemeenschap en heeft als doel de gevolgen van corona bij kansarmen op te vangen. Het is een zeer dankbaar project, maar de trekker van dit project is jammer genoeg langdurig … Lees meer…