Huiswerkbegeleiding anderstaligen: uitdaging voor vrijwilligers…

Al sinds 2007 verkent onze werking diverse ondersteuningsvormen voor anderstalige leerlingen en hun ouders in Lier. Allerlei kleinschalige projectjes en huiswerkbegeleiding werden er korte tijd aangeboden en brachten geen grote resultaten. Tot eind 2013 werden daarom alle aanvragen huiswerkondersteuning aan de kant geschoven.

Geïntegreerde werking THOUiteindelijk werd een geïntegreerd concept bedacht met taalondersteuning, huiswerkklas, ouderbegeleiding en schoolpraattafel voor ouders. Dat concept wordt sinds september 2014 uitgeprobeerd in negen schoolentiteiten in Lier en Mortsel. Dat de projecten nog in een leerfase zitten is duidelijk. Bovendien is het een arbeidsintensieve werking. Er zijn immers méér vrijwilligers nodig om het groepsgebeuren én de ouderbegeleiding mogelijk te maken. En dat ligt niet voor de hand.

Naast de huidige projecten ontving onze werking al drie nieuwe aanvragen voor komend schooljaar. Daarnaast onderzoeken twee andere scholen of een aparte vorm van huiswerk- en ouderbegeleiding voor hen ook een geschikte werkwijze is.

Hoe dan ook valt of staat deze ontwikkeling met het aantal beschikbare vrijwilligers. Deze projecten dienen stelselmatig opgebouwd te worden en daardoor kan gestart worden met enkele vrijwilligers, maar op langere termijn is een sterke vrijwilligersploeg echt wel nodig. In zo’n ploeg kan er onderscheid zijn tussen interesses en kunnen vrijwilligers hun aandacht toespitsen op deeltaken zoals opvang van kleuters, taalondersteuning en leerattitudes, het verloop van de huiswerkklas zelf of de contacten met ouders en eventueel een schoolse conversatietafel voor ouders.

Onze vereniging is dus eens temeer op zoek naar talrijke nieuwe vrijwilligers om hen naar hun eigen kunnen en interesse samen in te zetten. Zoals steeds kunnen zij terecht op deze website via de contactpagina.

 

Facebooktwitter

Written by