Infomoment Verhoogde Tegemoetkoming

De laatste tijd horen we over de Verhoogde Tegemoetkoming vooral dat de toetredingsmogelijkheden sterk veranderd zijn. Nogal wat mensen zouden het recht op Verhoogde Tegemoetkoming verloren zijn als gevolg van andere inkomensvoorwaarden.

Tegelijk stellen we vast dat veel mensen niet eens weten wat de verhoogde Tegemoetkoming, waartoe zij recht hebben, eigenlijk is…, en wat hun rechten / voordelen zijn.

Daarom houden wij op 12 februari in de voormiddag een infomoment in het klooster van Broechem. Iedereen welkom!

Geef een reactie