Lente… tijd om hard te werken

Sommigen kijken vanaf de eerste zonnestralen al naar de zomer en het is hen gegund. Bij Wereld-Delen breken dan nog erg hectische maanden aan.

In het magazijn heeft de Sociale Winkel De Loods de handen vol, want mensen beginnen op te ruimen en wie goed nagedacht heeft en weet dat er nog andere initiatieven bestaan dan tweedehands winkels, die voor kansarmen een voetje voor hebben, die komen bij De Loods terecht!

In de taalwerking komen nog steeds nieuwe aanvragen en – heel jammer: – te Lier blijft er een grote achterstand aan vrijwilligers voor leerlingen uit het lager onderwijs. Dus: taalcoaches, welkom, en zeker in Lier!

Tegelijk zijn we bezig met de voorbereiding van “Samen Inburgeren” in Lier, met zaken zoals “rijles” en “leren solliciteren” voor nieuwkomers, en met de conversatietafel “Zomerbabbel”.

En dan is er ook nog de “Braziliaanse brunch” begin mei en de “uitstappen” van de ontmoetingsgroepen én “Vluchtelingendag 2017”. Daarvoor nemen we op 18 juni al initiatief.

Dus: wil je een handje komen bijsteken? Welkom!