WD Solidair

De basiswerking van Wereld-Delen ontstond uit begeleidingswerk. Onder de naam Het NET konden mensen hulp krijgen in de brede zin van het woord: advies, materiële hulp, verwijzingen enz… Voor een aantal hulpmiddelen werden aparte regelingen voorzien. Dat alles hoort onder “WD Solidair”.

Deze hulp is gratis en is enkel mogelijk dank zij de steun van sympathisanten (individueel of groepen). Waarvoor dank.

Facebooktwitter