Medewerker De Kers gezocht

De Kers is een aanbod aan mensen met een laag inkomen waarbij kortingkansen vanuit verschillende hoek in één aanbod worden samengebracht in een soort “vrijetijdswinkel”.

Een vrijwilliger van De Kers ontvangt enerzijds mensen op zoek naar een goedkoop regionaal en ruimer aanbod rond vrije tijd en vakantie (waarvoor men tussenpersoon is naar enkele fondsen toe), alsook lokale initiatieven die goedkoop zijn of specifiek voor hen ter beschikking staan.

Zo kan men kandidaten helpen zoeken in het bestaande vrije tijdsaanbod en vakantieaanbod en voor hen een geschikte aanvraag samenstellen. Ook lidmaatschappen bij sport en vrijetijdsverenigingen bieden mogelijkheden.

Tegelijk zal men als vrijwilliger contacten leggen naar diensten, verenigingen, zelfs winkels en ontmoetingszalen… om het aanbod kenbaar te maken en om hen te overhalen om een goedkoop aanbod te voorzien in hun gewone werking voor mensen met een laag inkomen. De vrijetijdswinkel kan daarbij voor de doelgroep de anonieme tussenschakel zijn.

Als vrijwilliger staat je voor de geleidelijke (en allicht langzame) opbouw van een waardevol initiatief dat zich in hoofdzaak tot de gemeente Ranst richt, en daarnaast tot de leden van de ontmoetingsgroepen die aan onze werking verbonden zijn.

Wil je op dynamische wijze werk maken van dit nieuwe initiatief, stel je dan voor via mail: “wereld-delen@scarlet.be”. We nodigen u nadien uit voor een kennismakingsgesprek.

Facebooktwitter

Written by