Wie wij zijn

Wereld-Delen en VZW Recht en Welzijn

 

Wereld-Delen is de naam die onze vrijwilligersorganisatie sinds haar oprichting in 1993 draagt. Later werd zij een vereniging zonder winstoogmerk om beter haar doelen te kunnen bereiken.

Wereld-Delen is aangesloten bij Welzijnsschakels VZW en zet zich samen met heel wat actoren in tegen kansarmoede. Zelf bestaat onze werking uit meerdere “welzijns-schakels”. Dat betekent dat er ook een grote verscheidenheid aan mensen bij ons te ontdekken valt.

  • Heel wat mensen vinden bij ons een omgeving waarin ze zich goed voelen, of een oplossing voor materiële, juridische, pedagogische of psychische noden.
  • Vrijwilligers zetten hun beste beentje voor in de dienstverlening, materiële hulp, taalwerking enz… Arm of bemiddeld… als we elkaar vinden in het goede doel, dan werken wij samen.
  • Contactpersonen en verantwoordelijken vinden elkaar in de kerngroep, of in een van de stuurgroepen.
  • En dan zijn er bestuurders en enkele andere mensen die de werking ondersteunen in de algemene vergadering.

Zo proberen we samen iets te betekenen voor de samenleving van vandaag, vooral voor onze medemensen die het daar moeilijk in hebben. En als het even meezit… dan doen we het samen.

Achtergrond

Onze origine is christelijk en blijft de lijn waarin wij werken. Tegelijk is ieder die zich achter onze doelstellingen kan scharen,  welkom om mee te werken. Wanneer het menswaardige in gedrang komt dan zullen wij vanuit onze origine “in protest” handelen.

Zijn er voorwaarden om mee te doen?
  • Iedereen die zich positief achter onze werking schaart of er actief aan wil deelnemen, is welkom.
  • Vrijwilligers kunnen vaak hun gading vinden in zeer diverse werkingen. Op deze website en de deelwebsite van de deelwerkingen vinden zij al heel wat info. Een gesprek hierover leert u snel wat mogelijk is.
  • Mensen in armoede kunnen het woord nemen – dat betrachten wij -, maar voor materiële hulp bestaan er wel voorwaarden. Informeer je daaromtrent bij “Het Magazijn”!
  • Om deel te nemen aan initiatieven binnen Vakantie- en Cultuurparticipatie volstaat het dat wij jouw situatie kennen en dat zij overeenkomt met de voorwaarden van een laag inkomen zoals wordt gesteld.

Alle info kan je ontvangen als je ons mailt via het contactformulier op deze site. Kijk daarvoor bij “Info”.

Facebooktwitter