Vrijwilligersorganisatie

Wereld-Delen is een vrijwilligersorganisatie

Een grote groep vaste vrijwilligers werkt samen in onze vzw. Daarnaast nemen heel wat occasionele vrijwilligers deel aan bepaalde activiteiten. Zo komen we tot 217 vrijwilligers in februari 2020. En soms steken nog anderen een handje toe voor één of een paar dagen. Slechts één keer werd iemand professioneel (in loondienst) aangeworven voor het uitvoeren van bepaalde projecten.

De vrijwilligers vinden hun uitdaging en tevredenheid door de soort job of de cliënten waarmee ze werken. Of ze vinden het werk gewoon leuk omwille van de collega’s. Maar ze hebben ook inspraak. ter plekke, via hun coördinatoren of rechtstreeks bij het bestuur.

Heel het jaar door zijn er nieuwe vrijwilligers welkom om onze werking waar te maken en samen verder uit te bouwen. Ook vacatures vind je op deze website. De kandidaat-vrijwilliger krijgt een kennismakingsgesprek waarin wederzijds gepeild wordt naar verwachtingen en mogelijkheden. Samen zoeken we naar een gepaste vrijwilligersjob.

Sommige jobs zijn individuele taken (bv. taalwerkers bij een individuele opdracht), andere taken worden steeds in groep uitgevoerd. Er wordt begeleiding (via coördinatoren/contactpersonen), vorming en ontmoeting voorzien. Tijdens de jaarvergadering en de jaarlijkse barbecue eind augustus feesten we samen.

Onze vereniging werkt met het systeem van vergoeding van effectieve kosten voor wie dit wenst. Trimestrieel kan men zijn kosten indienen.

De vereniging is aangesloten bij Welzijnsschakels vzw. Toch hebben wij een eigen ruime verzekeringsportefeuille afgesloten voor onze vrijwilligers en bestuurders en handelen wij volledig onafhankelijk.

Facebooktwitter