Vrijwilligersorganisatie

Wereld-Delen is een vrijwilligersorganisatie

 

Een grote groep (180-tal) vaste vrijwilligers werkt samen in onze vzw. Daarnaast nemen nog andere losse vrijwilligers deel aan bepaalde activiteiten. Zo komen we tot 175 vrijwilligers eind 2016. En soms steken nog anderen een handje toe voor één of een paar dagen. Slechts één keer werd iemand professioneel (in loondienst) aangeworven voor het uitvoeren van bepaalde projecten.

Onder het tabblad “Vrijwilligers” worden tal van vrijwilligersjobs beschreven, maar er zijn er meer…

De vrijwilligers vinden hun uitdaging en tevredenheid door de soort job of de cliënten waarmee ze werken. Of ze vinden het werk gewoon leuk omwille van de collega’s. Maar ze hebben ook inspraak. ter plekke, via hun coördinatoren of rechtstreeks bij het bestuur.

Heel het jaar door zijn er nieuwe vrijwilligers welkom om onze werking waar te maken en samen verder uit te bouwen. Ook vacatures vind je op deze website. De kandidaat-vrijwilliger krijgt een kennismakingsgesprek waarin wederzijds gepeild wordt naar verwachtingen en mogelijkheden. Samen zoeken we naar een gepaste vrijwilligersjob.

Sommige jobs zijn individuele taken (bv. taalwerkers bij een individuele opdracht), andere taken worden steeds in groep uitgevoerd. Vrijwilligers komen elkaar geregeld tegen ook als ze losse opdrachten vervullen. Er wordt begeleiding (via coördinatoren/contactpersonen), vorming en ontmoeting voorzien. Tijdens de jaarvergadering en de jaarlijkse barbecue eind augustus feesten we samen.

Onze vereniging werkt met het systeem van vergoeding van effectieve kosten voor wie dit wenst. Trimestrieel kan men zijn kosten indienen.

De vereniging is aangesloten bij Welzijnsschakels. Toch hebben wij een eigen ruime verzekeringsportefeuille afgesloten voor onze vrijwilligers en bestuurders. Afspraken worden bij de start neergeschreven in een vrijwilligersovereenkomst waarbij de werking wordt toegelicht. De vrijwilligers krijgen de “huishoudelijke” informatie online.

Facebooktwitter