VZW

De vzw Recht en Welzijn werd opgericht door samensmelting van parochiale sociale werkingen in Broechem en in Pulderbos.
Op beide plaatsen werden mensen begeleid. Ten aanzien van overheidsinstanties boekten we voordien weinig succes.

Om met meer gezag te kunnen handelen werd een vzw-structuur aangenomen. Dit wierp zijn vruchten af. Vaker dan voordien konden juridische procedures, die kansarmen recht verschaften, succesvol worden afgerond.

Coördinator/dagelijks bestuur:

  In 2004 werd Chris Nollet, diaken te Broechem, algemeen coördinator van de vzw. Vanuit die functie heeft hij de verantwoordelijkheid over de dagelijkse werking.
  In 2014 werd hij vanuit het bisdom Antwerpen in zijn pastorale opdracht eveneens voor deze vzw aangesteld.

Bestuur :

  • Nollet Chris, voorzitter
  • Verwerft Dirk, ondervoorzitter
  • Geerts Ann, secretaris
  • De Queker Chris, bestuurder
  • Van Dessel Luc, bestuurder

Algemene vergadering:

  • Corynen Iris
  • De Queker Chris
  • Duchêne Guy
  • Geerts Ann
  • Nollet Chris
  • Ruymaekers Dirk
  • Van Dessel Luc
  • Vantongerloo Martin
  • Verwerft Dirk

Zetel:

  Nierlenderstraat 16 2520 Ranst (Broechem)

Secretariaat:

  Kapelstraat 19 2520 Ranst (Broechem)
Facebooktwitter