Wereld-Delen

Wereld-Delen is de vrijwilligerstak van de vzw Recht en Welzijn. Gestart op 03.09.1993 als parochiale werking te Broechem is het nog een echte vrijwilligersgroep.

Wereld-Delen is als roepnaam beter gekend dan de vzw-naam. Logisch want het vrijwilligerswerk dekt het grootste deel van de werking op het huidige ogenblik.  Wereld-Delen heeft een kerngroep, die de trekkers van de deelwerkingen samenbrengt.

“Solidariteit dichtbij en veraf” was bij de aanvang de leuze. Door de jaren heen groeide deze solidariteitswerking naar tal van projecten toe.

Solidair veraf en dichtbij

Er bestaat een grote verscheidenheid aan solidariteitswerk binnen de vzw Recht en Welzijn. Wereld-Delen werd in Broechem opgericht als een solidariteitswerking rond Broederlijk Delen, Welzijnszorg en aandacht voor noden in en rond onze eigen dorpsomgeving én ver weg. Pastoor Vleugels zaliger was daarvoor de vragende partij. De parochie werd door hem beschreven als een “rijke” parochie (= de inwoners waren redelijk gegoed en echte armoede kwam relatief weinig voor). Dus konden wij onze aandacht ook verder spreiden dan enkel solidariteit binnen de eigen gemeenschap.

Op zeker ogenblik kan men terecht beginnen spreken van vrijwilligers die – ook al doen ze alles op vrijwillige basis – professionele kwaliteit afleveren. Onze goederenwerking en de taalwerking zijn ver buiten de startgemeente gekend. Bovendien verscheen op zeker ogenblik een “Manager van diversiteit” tussen onze rangen, als professionele medewerker. En dan volgde het project Vertel- en speelgoedtassen, waarin één van onze vrijwilligers mee de leiding nam van een professionele ploeg leerkrachten en andere begeleiders in het onderwijs. Over hoe ver vrijwilligerswerk kan gaan!

De lokale solidariteit ontwikkelde zich feller dan verwacht en ook voor concrete internationale solidariteit kwam een sterke inzet. U leest er meer over elders op deze site.

Facebooktwitter