MICA heeft jouw hulp nodig!!!

Kortgeleden kregen wij Mica op bezoek. Hij is papa van 3 kindjes van resp. 3, 6 en 9 jaar. Ze verlieten 5 jaar geleden Servië en kwamen in Lier terecht. De vrouw van Mica overleed in oktober 2014 aan een ernstige tumor in haar hoofd op 30-jarige leeftijd.

Mica houdt zich sterk. Hij spreekt goed Nederlands, volgde lessen Nederlands en de inburgeringscursus. Hij is een prima vader. De kinderen gaan naar school. Het zijn echt lieve en flinke kinderen. Mica wil zo graag werken, een job, het maakt niet uit, maar hij heeft nog steeds geen vergunning.

Twee weken na het overlijden van zijn vrouw verloor hij zijn vaste financiële steun vanwege het OCMW. Terugkeren naar Servië is geen optie voor Mica, die vreest om ook zijn kinderen te verliezen. Bovendien: deze kinderen hebben in hun beleving van het leven enkel herinneringen aan het land waar ze zijn opgegroeid: België. En ze spreken prima Nederlands en spelen met hun vriendjes van hier. Als ze weg zouden moeten gaan, dan stuurt men hen weg uit hun land, hun eigenlijk moederland België.

Aan het juridische statuut wordt gewerkt, maar op korte termijn wordt geen verandering verwacht.

Het gezin van Mica heeft hulp nodig. Wonen, eten, drinken, schoolkosten, elektriciteit…de nood is hoog! 

Voor Mica en zijn gezin werd een steunfonds opgericht. Via verschillende wegen worden nu financiën verzameld om het gezin bij te staan tot er een definitieve regeling gevonden wordt.

 

SOLIDARITEITSFONDS MICA

BE16 0689 0154 2174

Solidariteitsfonds MICA

Hierop kan je jouw gewone solidariteitsbijdragen storten.

(Een fiscaal attest is niet mogelijk voor deze bijdragen.)

 

Er ging al een wafelverkoop van start. Lees hier alles daarover en doe mee!!

 

HARTELIJK DANK VOOR JOUW STEUN VOOR MICA EN ZIJN JONGE KINDEREN !

Facebooktwitter

Written by