Nieuwe voorwaarden in Het Magazijn

Vanaf 2014 gaan volgende regelingen van start in Het Magazijn:

1. Wanneer schenkers (moeilijk vervoerbare) goederen laten ophalen aan huis (normaal gezien brengt men die zelf!), dan zal de werkwijze en een eventuele vergoeding vooraf worden besproken en bepaald:

  • zijn alle goederen bruikbaar (volgens de criteria van Het Magazijn) dan neemt men hen gratis mee
  • zijn een minderheid van de goederen niet bruikbaar, maar men wenst dat de vervoerder hen samen met de bruikbare meeneemt, dan doet men een bijdrage van 15 euro
  • worden er veel goederen samen opgehaald (“ruiming” van bruikbare en niet-bruikbare goederen) dan betaalt men 50 euro bijdrage (of méér: als de hoeveelheid bijzondere kosten vanwege het containerpark met zich meebrengt).

2. Inkomstengrenzen voor het project Sociale Winkel veranderen ieder jaar. Verwijzers dienen zich hier aan te houden. Ook wie zonder verwijzing komt, dient inkomstenbewijzen voor te leggen:

In 2014 komen  in aanmerking voor een SoWi-pas:

  • personen met een leefloon of die in schuldbemiddeling zijn, of in 2013 een belastbaar inkomen onder 16.743,70 euro hadden plus 3.099,72 euro per persoon ten laste.
  • Opgelet: personen met een handicap of verhoogde kinderbijslag krijgen automatisch een verhoogde tegemoetkoming via het ziekenfonds en moeten daarbij deze inkomsten niet bewijzen. Zij komen niet in aanmerking voor de Sociale Winkel als zij niet beantwoorden aan de hogergenoemde inkomensvoorwaarden voor een SoWi-pas.
Facebooktwitter

Written by