Nu ook muziekinstrumenten

Mediatheek

De mediatheek van Wereld-Delen had tot voor kort hoofdzakelijk werk- en studiemateriaal voor de taalwerking verzameld. Onze eigen taalwerking, scholen uit Ranst konden er vrij gebruik van maken.

Daarnaast was er speelgoed. Het was bedoeld als ruilmateriaal, maar meestal werd het gewoon weg gegeven (lees: uitgeleend voor onbeperkte duur). Af en toe waren er ook muziekinstrumenten bij dit “speelgoed”. Recent werd er nog een kleine digitale piano uitgeleend (voor onbeperkte tijd).

Vanaf deze week zullen zowel grotere speeltuigen als muziekinstrumenten niet meer voor onbeperkte tijd worden uitgeleend. We stellen telkens een leencontract op waarop duidelijke afspraken zullen staan rond uitleenduur, onderhoud, betaling van huurgeld enz. Dat heeft een reden: deze muziekinstrumenten zullen in een aantal gevallen door Wereld-Delen zelf geleend worden. En dan dragen we uiteraard ook een grotere verantwoordelijkheid. Alle toestellen zullen minimaal jaarlijks moeten teruggebracht worden voor nazicht.

Wie graag instrumenten wil ter beschikking stellen, of wil ontlenen, neemt contact met Voordelenbureau De Kers via wd.de.kers@gmail.com. 

Geef een reactie