De Nieuwe Wereld (Lier)

De Nieuwe Wereld is een ontmoetingsgroep voor en met mensen uit verschillende culturen, uit diverse origine en ook mensen in kansarmoede.

Al deze mensen steunen elkaar op weg naar een solidaire leefomgeving. Kansen worden niet enkel beperkt door weinig inkomen. Ook de omstandigheden waarin men leeft,vaak ook de afkomst of het statuut waarin men zich bevindt.  Al deze mensen zijn bij ons welkom!

Een ontmoetingsgroep biedt je de mogelijkheid om voor jezelf op te komen. Er zijn mensen die misschien juist hetzelfde denken als jij over alledaagse noden. Maar misschien vinden zij andere oplossingen. Oplossingen die jij misschien ook nuttig kunt vinden.

In een ontmoetingsgroep kunnen we elkaar steunen, ons samen amuseren, allerlei zaken samen doen. Ook ernstige zaken krijgen er een plaats.

In onze ontmoetingsgroep grijpen we kansen. Mensen van verschillende culturen mogen zo stilaan meetellen in de grote gemeenschap van Lier. Daar maken we samen werk van!

Facebooktwitter