Persbericht: Wereld-Delen gaat van start met vernieuwende taalprojecten

Ranst Broechem – 12/09/2014 – Taalwerking Wereld-Delen start met geïntegreerde taalprojecten
Te Mortsel en te Lier gaat Taalwerking Wereld-Delen van start met verschillende geïntegreerde taalprojecten. Bijzonder aan deze manier van werken is dat meerdere mogelijke vormen van taalaanbod aan anderstalige leerlingen samen worden aangeboden en met elkaar worden gecombineerd. Verschillende diensten en scholen engageren zich samen om de projecten zo zorgvuldig mogelijk uit te voeren. Zo genieten anderstalige kinderen van extra taalondersteuning op school, van aangepaste huiswerkklassen en van huiswerkondersteuning thuis. Tegelijk wordt werk gemaakt van ouderbegeleiding thuis, van leermomenten met ouders én kinderen, infosessies voor de ouders én schooltaalgroepen gericht op moeders.
Verschillende scholen zullen kunnen genieten van deze geïntegreerde werking dank zij de inzet van talrijke vrijwilligers, die elk een passende taak krijgen in het geheel. Alles wordt aangestuurd vanuit teamoverleg per project en de vrijwilligers worden ondersteund naargelang de opdracht die zij op zich nemen.
Met deze vernieuwende projectwerking gaat Wereld-Delen weer een stap verder in haar aanbod rond taalondersteuning van anderstalige(n)/nieuwkomers. Dat aanbod strekt zich momenteel uit over een brede regio buiten de stad Antwerpen van Berlaar tot Brecht. Taalwerking Wereld-Delen zelf is een deelwerking van de vzw Recht en Welzijn, een armoedeorganisatie die ook actief is rond materiële steun, gezinsbegeleiding, ontmoeting van kansarmen en derdewereldwerking. De organisatie telt een 120-tal vrijwilligers. In haar bijna 20-jarig taalaanbod Nederlands wordt gewerkt met kleuters, kinderen, jongeren en volwassenen, in groep, individueel, binnen en buiten een schoolomgeving.
Voor een deel van de nieuwe projecten rekent Taalwerking Wereld-Delen op subsidies, voor andere gaat ze nog verder op zoek naar extra financiële middelen omdat de ouders, noch de scholen de kosten kunnen dragen. Vooral voor de projecten die in Lier van start gaan, zoekt Wereld-delen nog tal van nieuwe vrijwilligers, die bij voorkeur woonachtig zijn te Lier.
Wereld-Delen Lier
p/a Antwerpsesteenweg 29 Lier
Kapelstraat 19 Broechem
03/4857352
Facebooktwitter

Written by