Proficiat aan alle WD-vrijwilligers

Zal je op 13 september ook de talrijke vrijwilligers van Wereld-Delen een hart onder de riem steken? Op die dag vieren zij dat hun werking 20 jaar geleden van start ging, en méér dan dat vieren ze hoe de werking uitgegroeid is tot een stevige dienstverlening aan mensen in armoede.

Wijlen pastoor Mon Vleugels opperde begin de jaren 90 de bekommernis dat er in Broechem een werkgroep zou ontstaan rond “Broederlijk Delen en Welzijnszorg, en de noden van mensen van dichtbij en veraf”. Aan zijn parochieteam vertelde hij dat Broechem zelf een rijke parochie was met weinig arme mensen (want door de hoge huishuur konden zij er niet blijven of komen wonen), maar als parochie dienden we onze dienstbaarheid dan uit te dragen voor mensen van verder weg.

Pas de derde opstartpoging slaagde. Vier van de zes initiatiefnemers waren leden van het parochieteam. Een paar jaar later waren er nog maar een paar vrijwilligers over en werden de ideeën van Wereld-Delen aan het parochieteam voorgelegd. Zo ging de werking toch verder, nam zij vervolgens weer een doorstart, waarna de groei tot vandaag nooit heeft stilgestaan.

Op 13 september zijn dan ook alle sympathisanten van Broechem en van heel de Ranstse parochiefederatie welkom op de feestviering. De werking is immers de parochie en zelfs de federatie ontgroeid. Zij werkt in belangrijke mate regionaal. Dus alle sympathisanten van ver buiten de “moedergeneratie” zijn welkom op de viering 20 jaar vrijwilligerswerking Wereld-Delen.

Wereld-Delen ontvangt een afvaardiging vanuit het bisdom, vanuit enkele gemeenten en OCMW’s en diverse instanties, waar zij in de voorbije jaren mee heeft samengewerkt tot vandaag. Ook oud-vrijwilligers werden uitgenodigd in de polyvalente zaal van CC Den Boomgaard.
Daar wordt een tentoonstelling opgetrokken rond mensen in armoede en wordt een terugblik geboden op 20 jaar werking.
Om 19.30 u start het onthaal, om 20 uur opent de officiële zitting met een bijdrage door mevr. Kathleen Sebreghts, OCMW-secretaris in Borsbeek. Enkele andere personen zullen het woord nemen en tussendoor wordt het geheel live opgeluisterd met licht Zuiderse muziek. Vervolgens is het tijd voor receptie en ontmoeting. En de aanwezigen kunnen kennis maken met de werking van Wereld-Delen vandaag.

Iedereen is welkom, maar men verwacht wel dat men tot een week voordien laat weten of en met hoeveel personen men zal aanwezig zijn via mail: wereld-delen@scarlet.be of via 03/4857352.

Facebooktwitter

Written by