Diversiteit

Momenteel hebben wij nog geen uitgebreide benadering van dit thema op onze website. Maar mogelijk komt dit er spoedig van…

Werken in diversiteitsprojecten

Als organisatie werken we ook samen met professionelen. Samen werken we aan projecten, die we als vereniging mee onderschrijven. Of we voeren zelf een project op vraag van of/en samen met professionele instanties.

Van een aantal activiteiten die door onze vrijwilligers worden verricht mag men zonder verpinken zeggen dat zij professioneel uitgevoerd worden. Maar de personen die het doen blijven vrijwilligers, die hun werk met veel toewijding doen.

Diversiteitsprojecten kunnen te maken hebben met alle werkingen in onze vereniging. Als de klemtoon ligt op diversiteit nemen we hen op binnen onze noemer “begeleidingswerk”.

Op dit ogenblik zijn we actief in:

Geïntegreerde taalprojecten in Lier en Mortsel

Hier wordt samengewerkt in een 10-tal scholen met directies, leerkrachten, zorgleerkrachten, clb’s, diensten rond diversiteit en integratie…

Samen inburgeren in lier

In deze werking werken we samen met de integratiedienst van Lier, Prisma vzw te Lier, Vormingsplus Mechelen.

Den Babbelier te Lier

Dit initiatief komt voort uit ons project Taal en Participatie in het Onderwijs en werd richting gegeven door de dienst Welzijn van Lier, Huis van het Nederlands, Prisma vzw Lier en het wordt momenteel gestuurd door Vormingplus Mechelen.

In het verleden hadden we volgende projecten onder onze hoede:

Project Vertel- en speelgoedtassen (Armoedeproject) te Lier: eigen project van 2008 tot 2011 (2012) i.s.m. LOP BaO Lier.

Project Taal- en participatie in het onderwijs te Lier (Managers van diversiteit): eigen project van 2006 tot 2009.

 

Facebooktwitter