Puzzeljob taalwerking gestart

De laatste weken werden verschillende nieuwe aanvragen voor taalondersteuning gedaan bij onze werking. Vrijwilligers lieten hun wensen kennen voor volgend schooljaar. Enkele vrijwilligers keren niet terug, anderen komen terug na enige rustperiode of een andere uitdaging. Nieuwe vrijwilligers worden volop gezocht en enkelen hebben zich al aangekondigd. In de loop van de vakantiemaanden worden gesprekken gepland ter kennismaking.

Ook alle aanvragers (behalve van de lopende projecten taal- en huiswerkondersteuning en de projecten voor volwassenen) worden verzocht een nieuwe aanvraag tot taalondersteuning in te dienen.

Aan de hand van deze gegevens worden nu de nieuwe opdrachten bestudeerd en worden stap voor stap vrijwilligers aan een passende locatie toegewezen. Eind augustus dient dit grotendeels klaar te zijn. Het wordt een puzzelwerkje dat secuur zal uitgevoerd worden.

Facebooktwitter

Written by