Rap op stap Ranst

topje1

Iedereen verdient vakantie. Maar twee derde van gezinnen in armoede  met kinderen kan zich geen vakantie veroorloven, noch fatsoenlijk deelnemen in hun vrije tijd aan activiteiten die iedereen zouden mogen gegund worden.

Willen we daar iets aan doen dan dienen we de mogelijkheden naar deze mensen toe te brengen, ongedwongen, met de nodige tijd ervoor te nemen en zoekend naar geschikte kansen.

FVP

Het Fonds Vrijetijdsparticipatie / VrijUIT zorgt voor de mogelijkheid om mensen in armoede te laten deelnemen aan culturele gebeurtenissen, uitstappen en dito activiteiten: optredens van allerlei aard, film, initiatieven in cultuurcentra, maar ook activiteiten dicht bij huis.

Via een serieuze korting, die vooraf dient aangevraagd te worden, kunnen mensen terecht bij heel veel niet-commerciële initiatieven. Op die manier komt wat vaak onmogelijk lijkt toch binnen handbereik.

Voor een aantal activiteiten is het ook mogelijk om een deel van de vervoerskosten vergoed te krijgen.

Hoe krijgt men via Wereld-Delen die kansen? Door langs te lopen bij het Voordelenbureau De Kers in Broechem. Daar zal ieder met geduld ontvangen worden.

Op zoek naar activiteiten? Via volgende link kom je terecht op een verzamelpagina met een keuze aan uitstappen en andere activiteiten. Je kan je daar inschrijven of informatie aanvragen. Doen!

Facebooktwitter