Samen inburgeren: rapport in de maak

Gedurende drie jaar liep te Lier een project samen inburgeren. Coaches en inburgeraars spraken met elkaar af en gingen een half jaar lang samen een verkennend pad.

Na drie jaar werken leek het zinvol om de mening te kennen van de inburgeraars over de voorbije periode. Een vrijwilligster van onze vrijwilligerspool te Lier trachtte contact op te nemen met al deze oud-inburgeraars. Dat was vaak niet mogelijk. Maar de huisbezoeken gaven toch wel een aantal opmerkelijke resultaten. Die worden spoedig weergegeven in een rapport.

Samen inburgeren gaat een vierde jaar in te Lier. Hopelijk kunnen de opinies van de oud-inburgeraars nieuwe elementen aanbrengen voor een goed verloop van het verdere project.

Facebooktwitter

Written by