Samenwerkingsconvenant met Stad Lier

Vijftien jaar geleden startte Wereld-Delen met een mobiele taalwerking in Lier. Dat was het begin van een steeds groeiende samenwerking met allerlei scholen, diensten en instanties.

Na de taalwerking kwam er het begeleidingswerk van vluchtelingen via o.a. de ontmoetingsgroep De Nieuwe Wereld, die eind 2014 een hernieuwde start kreeg. De Nieuwe Wereld bracht Wereld-Delen in contact met de diversiteitswerking in de stad.

Daardoor ontstond er een schoolopbouwproject om mensen uit andersculturele achtergrond dichter te betrekken bij scholen én andersom. Na dat project “Contactsleutels” dat liep van 2007 tot 2011, kwam een sturende opdracht in het project “Vertel- en speelgoedtassen” in bijna alle Lierse basisscholen. Vanuit de vzw werd nog bij meerdere projecten en initiatieven aangesloten. De ondersteuning bij materiële armoede groeide sterk toen Wereld-Delen naast het gratis hulpproject De Loods ook haar project Sociale Winkel te Broechem open stelde voor Gomorpashouders.

Sinds vorig jaar werd gewerkt aan een convenant met de stad Lier. Op die manier kreeg de samenwerking, die al lang bestaat, uiteindelijk een meer concrete vorm.

Ziehier de vermelding omtrent deze convenant op de website van het Sociaal huis te Lier: http://www.sociaalhuislier.be/Nieuws/Meest_recente_nieuws/Stad_sluit_samenwerkingsovereenkomst_af_met_vzw_Recht_en_Welzijn

Facebooktwitter

Written by