Scholen vragen bijzondere huiswerkklas

Onze werking ontving in de loop van vorig schooljaar verschillende aanvragen (vooral Lier en omgeving) om specifieke huiswerkklassen te organiseren voor anderstalige kinderen.

Onze werking organiseert geen gewone huiswerkklassen. Kinderen, ook anderstalige kinderen, gaan best naar een gewone huiswerkklas als zij daar nood aan hebben. Maar voor anderstalige kinderen en hun ouders is het soms niet vanzelfsprekend – vaak wegens culturele verschillen – om te beantwoorden aan wat ons onderwijssysteem van de leerlingen verwacht. (1)Als anderstalige kinderen en ouders het moeilijk hebben om in orde te zijn met schooltaken en (2)als de kinderen zelf door hun anderstaligheid ook nog dreigen achterstand op te lopen (en zo ook het huiswerk niet aankunnen), dan willen wij in principe helpen met specifieke huiswerkklassen.

Maar, en hier wringt het schoentje, we vinden niet de nodige vrijwilligers op dit moment. We organiseren ook taalondersteuning in (en buiten) scholen en ook daarvoor zijn er al meer aanvragen dan wij kunnen voldoen. Het aantal vrijwilligers neemt steeds maar toe in onze taalwerking, maar de vragen blijven binnenstromen.

Scholen doen zelf steeds meer dan vroeger voor anderstalige leerlingen en zijn daarbij ook inventief en vernieuwend. Maar vermoedelijk juist omdat ze zich bewust zijn van de nood van leerlingen die achterstand oplopen, stijgt de vraag naar vrijwilligers voor taalondersteuning én dus ook voor een speciale huiswerkklas.

FRONTWe doen dus een oproep voor nieuwe taalvrijwilligers: (1) taalcoaches die taalondersteuning geven (bv. een halve dag per week tijdens de schooluren), en (2) huiswerkondersteuners die ook bereid zijn de link met ouders te leggen. Taalcoaches kunnen vaak heel snel aan de slag. Huiswerkbegeleiders dienen eerst in voldoende aantal te zijn om een startgroep te kunnen vormen en daardoor is het meestal wel even wachten op de echte start van een huiswerkklas.

Meer info krijgen kandidaat-vrijwilligers bij het kennismakingsgesprek, als zij zich voor een taalopdracht aandienen. Gebruik daarvoor het contactformulier

Facebooktwitter

Written by