Sociaal bewogen vrijwilligers te Lier?

In tal van werkingen in Lier en Koningshooikt zetten vrijwilligers hun beste beentje voor. Ook Wereld-Delen Lier is een volbloed vrijwilligerswerking met zetel in Ranst, die al 14 jaar lang hier actief is en samenwerkt met tal van groepen, organisaties, diensten en scholen. Toch zijn haar taalwerking, materiële hulp en haar begeleidingswerk (o.m. via de groep De Nieuwe Wereld) nog relatief weinig gekend. Wereld-Delen zoekt immers het publieke forum maar zelden op.

Wereld-Delen heeft een grote nood aan sociaal bewogen vrijwilligers uit Lier. Nogal wat hulpvragen komen op de werking af. Die situeren zich bij personen die niet of nog niet terecht kunnen bij de regulier aangeboden hulpverlening. Ofwel gaat het om specifieke projecten bij mensen in (kans)armoede waar vrijwilligers een belangrijke rol in kunnen spelen.

Wereld-Delen zorgt voor de ondersteuning van deze vrijwilligers. Ook personen die nu al in hun buurt de stille zorg opnemen voor mensen, die in een precair verblijfsstatuut leven of gewoon in armoede, kunnen aansluiten bij de werking. Zo kunnen zij samen met andere vrijwilligers de werking in Lier verder uitbouwen en tegelijk steun ontvangen bij hun eigen zorgend werk. Wereld-Delen wil immers een pool aan sociaal bewogen vrijwilligers opzetten voor Lier en deze op permanente manier samenbrengen.

Mensen die vragen hebben en interesse voor deze werking kunnen zich richten tot Wereld-Delen via

  • e-mail: dnwlier@gmail.com
  • telefoon: 0498/75 75 04
  • schrijven naar: Wereld-Delen Lier, p/a Antwerpsesteenweg 29 2500 Lier.

 

Facebooktwitter

Written by