Taalwerking in scholen start vroeger

Op 5 september komen de taalvrijwilligers al samen voor hun startvergadering. Daar maken zij kennis met nieuwe collega’s, werken zij nieuwe krachtlijnen in de werking, vernemen zij de kalender van samenkomsten en vorming. Verder zullen er nog toewijzingen gebeuren voor openstaande opdrachten in scholen.

De vroegere startvergadering biedt de mogelijkheid aan scholen waarmee al samengewerkt wordt om vroeger te starten met ondersteunende taalactiviteiten. Zowel sommige scholen als vrijwilligers zijn daartoe vragende partij.

Voor nieuwe aanvragen blijft alles bij het oude: we onderzoeken de aanvraag, gaan op zoek naar geschikte vrijwilligers, die van start kunnen wanneer dat pas geeft. Nieuwe vrijwilligers kunnen zich momenteel aanbieden en krijgen zo snel mogelijk een geschikte werkplek.

We wensen iedereen een vlotte start in een nieuw taalwerkjaar.

Facebooktwitter

Written by