Schooltaakbegeleiding

Een geïntegreerde aanpak is anders dan een huiswerkklas

Het was de ervaring van Wereld-Delen dat er in het verleden door scholen en officiële instanties heel wat initiatieven werden opgezet, die afzonderlijk weinig tot niet tot een blijvend resultaat leidden: huiswerkbegeleiding, voorlezen thuis, vertelsessies, gerichte oudercontacten voor de doelgroep, cultuurgericht uitnodigen van gezinnen, bijwerklessen enz…

Mooi ogende initiatieven, waaraan we in het drie jaar lopende project “Taal en participatie in het onderwijs” destijds zelf via aan schoolopbouwwerkster aan deelnamen.

Na veel overwegingen en concrete vragen van scholen (waar we aanvankelijk niet op in gingen) bleek een geïntegreerde aanpak van schooltaken een betere insteek.

Uitgangspunt voor een schooltaakbegeleiding

We vertrekken steevast van een doelgroep die:

 • enerzijds nood heeft aan taalondersteuning en
 • tegelijk problemen heeft met het vervullen van schooltaken. Hieronder wordt naast klassiek huiswerk ook het geheel aan taken en houdingen bedoeld waarvan scholen verwachten dat leerlingen ze ook van thuis uit kunnen vervullen.

Aanpak

Bij onze aanpak wordt tegelijk aandacht besteed aan:

 • taalondersteuning,
 • een aparte huiswerkklas met taalondersteuning, huiswerkondersteuning en
 • schooltaakbegeleiding van de ouders.
 • Verder wordt (facultatief) een schooltaalgroep voor ouders/moeders voorzien.
 • Centraal in de werking staan geanimeerde samenkomsten van leerlingen én ouders als toegangsweg om de doelstellingen te realiseren.

Opbouw

 • Een geïntegreerd project taal en huiswerkbegeleiding wordt in fasen opgebouwd en de rode lijn loopt via het aanbod aan gezinnen van creatieve leuke kind/leerling- ouderontmoetingen. Dat gebeurt via bewust gekozen activiteiten, die de schoolgerichtheid en taalverwerving kunnen laten toenemen. Verder zijn er infomomenten voor ouders.
 • Wanneer ouders voor activiteiten uitgenodigd worden wordt gezocht naar oppasen eventuele tolken.
 • In verschillende scholen kan de aanpak een eigen inkleuring krijgen.
 • Verder is deze opbouw een theoretische werkwijze, die geleidelijk aan door en praktijk zal bijgestuurd worden. Het verloop is sterk afhankelijk van het aantal geschikte vrijwilligers die men voor zulk project kan vinden.
Facebooktwitter