Schooltaakbegeleiding

Een geïntegreerde aanpak is anders dan een huiswerkklas

Het was de ervaring van Wereld-Delen dat door scholen en officiële instanties heel wat initiatieven werden georganiseerd, die afzonderlijk geen echt blijvend resultaat opleverden: huiswerkbegeleiding, voorlezen thuis, vertelsessies, gerichte oudercontacten voor de doelgroep, cultuurgericht uitnodigen van gezinnen, bijwerklessen enz…

Na veel overwegingen en concrete vragen van scholen Hebben we samen met schoolopbouwwerk een geïntegreerde aanpak van schooltaken uitgewerkt.

Uitgangspunten

We vertrekken steevast van een doelgroep die enerzijds nood heeft aan taalondersteuning en tegelijk problemen heeft met het vervullen van schooltaken. Ook verwachtingen buiten het huiswerk naar het gezin toe horen hieronder thuis.

Aanpak

Bij onze aanpak wordt tegelijk aandacht besteed aan:

  • taalondersteuning,
  • een aparte huiswerkklas met taalondersteuning, huiswerkondersteuning en
  • schooltaakbegeleiding van de ouders.
  • Verder wordt (facultatief) een schooltaalgroep voor ouders/moeders voorzien.
  • Centraal in de werking staan geanimeerde samenkomsten van leerlingen én ouders als toegangsweg om de doelstellingen te realiseren.

Opbouw

  • Een geïntegreerd project taal en huiswerkbegeleiding wordt in fasen opgebouwd en de rode lijn loopt via het aanbod aan gezinnen van creatieve leuke kind/leerling- ouderontmoetingen. Dat gebeurt via bewust gekozen activiteiten, die de schoolgerichtheid en taalverwerving kunnen laten toenemen. Verder zijn er infomomenten voor ouders.
  • Wanneer ouders voor activiteiten uitgenodigd worden wordt gezocht naar oppas en eventuele tolken.
  • In verschillende scholen kan de aanpak een eigen inkleuring krijgen.
  • Dit is theoretische werkwijze, die door de praktijk kan bijgestuurd worden.

Facebooktwitter