Taalles?

Is taalondersteuning ook taalles?

Als je taalconversatie als les begrijpt, dan zal elke taalcoach taalles geven. Toch moet het duidelijk zijn dat extra taalondersteuning geen schools leren zal zijn, maar zoals het woord zelf zegt: “aanvullend”. Het is dus een bijdrage opdat het schools leren eenvoudiger zal verlopen.

Taalondersteuning door taalcoaches sluit meer aan bij de methode van OKAN-klassen, waar leerlingen aan de hand van concreet materiaal de taal leren gebruiken.

Inhoudelijk

Symbooltaal, begrippen die verhoudingen aanduiden (rekentaal!), instructietaal (opdrachten van leerkrachten begrijpen), uitdrukken van gevoelens, en tal van begrippen die vaak ook voor Nederlandstalige kinderen al niet zo voor de hand liggen.

Als leerlingen worden zal vaak meer lesmateriaal als uitgangspunt gebruikt worden. Technische zaken zoals schrift en spelling horen niet tot de taak van een taalcoach.

In secundair onderwijs kan er soms zeer gericht gewerkt worden. Bijvoorbeeld de woordenschat overlopen die voor bepaalde vakken typisch is. Door deze vooraf of achteraf door te nemen kan de leerling de nieuw aangeboden leerstof beter volgen.

Een en ander wordt allicht nog duidelijker bij het lezen van onze visietekst.

Facebooktwitter