Taalles?

Is taalondersteuning ook taalles?

Het hangt er vanaf hoe je taalles invult. Als taalconversatie als les wordt ingevuld, dan zal elke taalcoach taalles geven. Toch moet het duidelijk zijn dat extra taalondersteuning geen schools leren zal zijn, maar zoals het woord zelf zegt: “aanvullend”. Het is dus een bijdrage opdat het schools leren eenvoudiger zal verlopen.

Onze taalondersteuning is niet bedoeld als taalles. Het is eerder uitzoeken waar we kunnen aansluiten bij de ervaring en kennis van de leerlingen, en dan via creatieve werkmethodes aan de slag gaan opdat de leerlingen belangrijke elementen van taal beter onder de knie krijgen.

Taalondersteuning door taalcoaches sluit meer aan bij de methode van OKAN-klassen, waar leerlingen aan de hand van concreet materiaal de taal leren gebruiken.

Inhoudelijk

Zo denken wij bijvoorbeeld aan symbooltaal, begrippen die verhoudingen aanduiden (rekentaal!), instructietaal (begrijpen wat een leerkracht als opdracht geeft), uitdrukken van gevoelens, en tal van begrippen die vaak ook voor Nederlandstalige kinderen al niet zo voor de hand liggen.

Hoe ouder leerlingen worden, des te meer lesmateriaal als uitgangspunt kan gebruikt worden. Maar het kan nooit de bedoeling zijn dat in de extra taalondersteuning de les van de dag of van vorige dagen nog eens wordt hernomen door een taalcoach.

Ook technische zaken zoals schrift en spelling horen niet tot de taak van een taalcoach.

In secundair onderwijs kan er soms zeer gericht gewerkt worden door de woordenschat die voor bepaalde vakken typisch is vooraf of achteraf door te nemen opdat de leerling met de nieuw aangeboden leerstof kan volgen. Die extra ondersteuning kan vaak zeer lonend zijn.

Een en ander wordt allicht nog duidelijker bij het lezen van onze visietekst.

Facebooktwitter