Taalondersteuning

Extra taalondersteuning bij minderjarigen

Extra taalondersteuning is bij anderstalige leerlingen vaak nodig opdat zij zonder kleerscheuren door hun schooljaren raken. Het verkleint de kansen op mislukken, en vergroot de kansen op een degelijk toekomstperspectief.

In de taalondersteuning gaan we bewust niet schools tewerk maar vertrekken we vanuit de leerlingen zelf. Hun achtergrond is voor ons ook een uitgangspunt omdat vaak achterstand te verklaren is door wat zij ervaren of ervaarden in een recent verleden (bv. vluchtverhaal). De taalondersteuning is dus meestal zeer speels, alhoewel, hoe ouder de leerlingen worden er des te intenser wordt ingespeeld op schoolse elementen.

Meer details over onze aanpak lees je in onze visietekst.

In scholen, waar een aantal anderstalige leerlingen les volgen, raken al snel de beschikbare middelen (uren) die zij via hun leerkrachten en zorgleerkrachten aan taalondersteuning kunnen aanbieden, uitgeput. Wanneer de nood groot wordt doet een steeds stijgend aantal scholen beroep op onze vrijwilligers.

Ook CLB’s en individuele ouders of andere diensten die werken met kansarmen en anderstaligen doen beroep op onze diensten als ze extra taalondersteuning nodig achten.

Concreet

De meeste van onze taalcoaches zijn actief in basisscholen, tijdens de schooluren. Zij zetten zich in voor groepjes leerlingen, in wisselende formules: soms samen, soms apart.

De regionale contactpersoon begeleidt de taalmedewerkers en onderhoudt de contacten met scholen en instanties: nieuwe vrijwilligers worden geïntroduceerd, en er worden evaluaties opgemaakt via de aanvragers/scholen en via de vrijwilligers.

De vrijwilligers zakken af en toe af naar Broechem voor vorming en om samen te overleggen rond concrete elementen uit hun werk. Dit wordt als vereiste aanzien omdat enkel op deze manier een gelijke taalvisie wordt uitgebouwd.

De kosten worden gedragen door de aanvragers of door derdebetalers (gemeente, OCMW…). Eén of twee keer per jaar worden die kosten aangerekend.

Facebooktwitter