Hoe werkt dit?

Voor wie en waar?

 • In principe kan de taalbegeleiding op allerlei locaties doorgaan: in scholen, in wijk(huiz)en of aan huis. Dat hangt af van de vraag en van de mogelijkheden van de vrijwilliger(s). Wanneer het enigszins kan wordt bij kinderen voluit voor scholen gekozen: meer leerlingen kunnen deelnemen aan de activiteiten en er is meer ondersteuning mogelijk. De begeleiding aan huis is uitzonderlijk en gebeurt meestal op persoonlijk initiatief van vrijwilligers die nieuwkomersgezinnen begeleiden (en de taalhulp aanvullend aanbieden).
 • Aanbod aan kleuters, leerlingen van lager onderwijs en secundair onderwijs en/of aan volwassenen
 • Vrijwilligers worden opgevolgd en ondersteund door een regionaal contactpersoon van Taalwerking Wereld-Delen. In de scholen gebeurt dit via vaste afspraken. Bij projecten worden eigen afspraken bepaald. Indien meerdere vrijwilligers samen actief zijn op eenzelfde locatie, trachten zij team te vormen en kunnen zij ter plaatse overleggen.
 • Mogelijkheid tot taalwerking (in groep) in vakantiemaanden.

Lokaal

 • Meestal gaat het om aanvragen op één plaats en voor een aantal personen door één aanvrager.
 • Projecten kunnen opgezet worden door samenwerkende scholen, organisaties en overheden. In dat geval is de begeleiding en zijn de locaties afhankelijk van de samen gemaakte afspraken.
 • Als meerdere opdrachten plaatsvinden in eenzelfde gemeente zal ook gezocht worden naar een gemeentelijke benadering wanneer die zich aandient. Binnen het kader van de  diversiteits- en integratieopdracht van de gemeente/OCMW’s nemen deze instanties vaak de kosten op zich van deze taalwerking.

Regionaal

 • De vrijwilligers, actief in taalwerkingsopdrachten  met minderjarigen worden in omschreven gebieden begeleid door een regionaal contactpersoon. Deze zorgt voor hun introductie, periodieke bezoeken, ondersteuning en is een klankbord voor hen.
 • Regionaal kunnen ook samenkomsten georganiseerd worden door vrijwilligers om onderling ervaringen uit te wisselen.

Centraal

 • Een stuurgroep met alle regionale contactpersonen en vormingsmedewerker volgt heel de taalwerking op.
 • Deze stuurgroep staat in voor vorming van nieuwe taalvrijwilligers en voor een drietal samenkomsten per jaar waar alle vrijwilligers kunnen uitwisselen en vormingsinjecties ontvangen.
 • Deze stuurgroep wordt vertegenwoordigd in de kerngroep van Wereld-Delen.
Facebooktwitter