Taalcoaches en …

Taalcoaches:

Zij krijgen een opdracht voor één of meer “cursisten/leerlingen” (van kleuter tot volwassenen), individueel, samen, in groep…; meestal overdag, soms ’s avonds, soms aan huis. We houden rekening met hun voorkeur bij de toewijzing van opdrachten.

Onze taalwerking heeft een grote nood aan taalcoaches voor anderstaligen. Ook hierin is een verscheidenheid aan taalcoaches actief. Waar houden wij zoal rekening mee?

  • Open staan / open houding voor ons doelpubliek
  • Wekelijks (en liefst een heel schooljaar) een aantal uren beschikbaar hebben. Of als stagiair een aantal uren actief aansluiten bij een collega taalcoach
  • Zelf op behoorlijke manier Nederlands spreken
  • Taalcoaches hebben meestal een bachelor of een masteropleiding gevolgd, ook al zijn er ook uitzonderingen mogelijk mits de nodige ervaring
  • Een educatieve achtergrond wordt niet verwacht, ook al kan dit zeer nuttig zijn
  • Belangrijk is de motivatie en de creatieve manier waarop men als taalcoach aan de slag kan gaan
  • Open staan voor begeleiding, adviezen
  • Bereid zijn tot het volgen van sessies voor vorming en uitwisseling tussen taalcoaches
  • Communicatief zijn om in overleg te kunnen gaan met andere personen die zich om de cliënten bekommeren
  • Bereid zijn om in team samen te werken indien meerdere taalvrijwilligers op dezelfde werkplek actief zijn
Contactpersonen/coördinatoren:

Naast taalcoaches heeft de taalwerking ook behoefte aan contactpersonen, die andere vrijwilligers wegwijs maken, introduceren, bemiddelaar zijn tussen aanvragers en taalcoaches.

Facebooktwitter