Wat kost dit?

Wereld-Delen richt gratis taalactiviteiten in voor een aantal doelgroepen die bijzondere en dringende hulp nodig hebben. Daartoe werden lokale afspraken gemaakt.

Voor alle andere initiatieven worden de werkelijke kosten berekend en aangeboden aan de aanvragers. Voor gelijkaardige initiatieven (zoals de taalondersteuning in scholen) wordt in de kostenberekening het solidariteitsprincipe toegepast: gezamenlijke kosten worden verdeeld over alle vrijwilligers, specifieke kosten worden verrekend aan de aanvrager in kwestie

In verschillende gemeenten kunnen scholen uit verschillende netten terecht bij de gemeente of OCMW voor de betaling van deze kosten. Wereld-Delen dan de kostennota rechtstreeks naar de betrokken instanties.

Facebooktwitter