Taalles

Gevarieerd aanbod taalles

Bij volwassenen kan ook taalles gegeven worden Voorbeelden zijn ons aanbod Alfa, theorieles wegcode voor anderstaligen en de inspanningen van onthaalmedewerkers bij nieuwkomers, die op eigen ritme aan de slag gaan.

In de taalles gaan we in eerste instantie uit van de context van de volwassen leerlingen. Afhankelijk daarvan gebruiken we klassieke cursussen of komen we de leerlingen tegemoet met een aangepast aanbod.

Facebooktwitter