Taalles

Gevarieerd aanbod taalles

Bij ons aanbod voor volwassenen kan ook taalles gegeven worden. Ons aanbod Alfa is daarbij een voorbeeld. Maar evenzeer theorieles wegcode voor anderstaligen. Daarnaast zijn er onthaalmedewerkers bij nieuwkomers aan de slag. Zij geven op eigen ritme “taalles” en krijgen op hun vraag hulp en hulpmiddelen ter beschikking.

Opgelet: attesten in het kader van inburgering zijn enkel bij reguliere en daartoe erkende instanties te verkrijgen.

Aanvragers van taalles zijn meestal individuele personen die om een of andere reden niet terecht kunnen bij reguliere aanbieders. Ofwel komen de aanvragen van instanties die aan arbeidsoriëntering doen en een aangepast concreet aanbod zoeken voor hun leerlingen/cliënten.

In de taalles gaan we in eerste instantie uit van de context van de volwassen leerlingen. Afhankelijk daarvan gebruiken we klassieke cursussen of komen we de leerlingen tegemoet met een aangepast aanbod.

Soms willen ouders (moeders) via taalles hun kinderen beter begeleiden bij schoolse opdrachten. We zoeken steeds uit hoe die begeleiding best kan verlopen, eventueel verwijzen wij de aanvragers door naar private begeleidingsvormen. In dergelijke situatie kan soms aangesloten worden bij huistaken, schoolse teksten en boodschappen, die deze ouders beter willen begrijpen. De aanpak van dergelijke taalles vraagt om een extra creatieve aanpak van de taalcoach.

Facebooktwitter