Wie kan aanvragen?

Iedereen kan in principe taalondersteuning door vrijwilligers aanvragen. Alle aanvragen dienen schriftelijk te gebeuren, eventueel via een formulier op deze website.

Ben je een school, en zoek je extra versterking voor het aanbod naar anderstalige leerlingen?

Dan zal je zeker een aantal van jouw zorguren prioritair daaraan besteden. En misschien mag je ook extra gesubsidieerde lesuren voor ondersteuning van anderstalige nieuwkomers inschakelen. Voor scholen buiten de grotere agglomeraties of steden is dat meestal wel een luxe.

Als je deze middelen uitgeput hebt dan, kan je eventueel op onze taalwerking beroep doen. Onze vrijwilligers geven graag taalondersteuning tijdens de schooluren op jouw school. Nieuwe vrijwilligers kunnen vaak in het begin steun gebruiken in de zin dat hen de weg gewezen wordt naar geschikte spellen, voorleesboeken, en andere materialen aangepast aan de leeftijd van de betrokken leerlingen.

Als we samen besluiten om een geïntegreerd project taalondersteuning en schooltaakbegeleiding op te starten, dan zullen er ook naar de ouders toe specifieke stappen nodig zijn.

Omdat de bijdrage van onze vrijwilligers boven op het reguliere aanbod waarover een school beschikt, vragen sommige scholen aan gemeente of OCMW om de kosten van deze extra ondersteuning op zich te nemen vanuit haar budget voor diversiteit en inburgering.

Ook diensten zoals een CLB, OCMW of stedelijke diensten schoolopbouwwerk of een integratiedienst dringen al eens aan op het inschakelen van taalvrijwilligers.

In dergelijke situatie denken wij graag vooraf mee rond de plannen die deze diensten maken. Zo leren we elkaar vooraf goed kennen en krijgen we een goed zicht op de wensen, wat zeer handig kan zijn om moeilijke momentjes in de taalbegeleiding op te vangen.

Individuele aanvragen zijn ook mogelijk. Maar we bevelen iedereen aan om eerst via een school of CLB langs te gaan of te kijken of het reguliere aanbod jouw vraag kan opvangen.

Voor je een aanvraag doet bevelen wij je aan om onze visietekst te lezen die je elders op deze website terugvindt.

Facebooktwitter