Vacature coördinator materiële hulp

Algemeen  

Wereld-Delen is een vrijwilligersorganisatie die kansarmen een gezicht en het woord wilt geven. Iedere medewerker roept zij op om de eigen inspiratie en inzichten te spiegelen aan dit gemeenschappelijk doel en om wegen te vinden om dit te realiseren. Samen willen we de tijdsgeest lezen, hedendaagse kansen bieden aan kansarmen. Samen met de andere medewerkers zal de coördinator materiële hulp werk maken van een hedendaagse visie op armoede en materiële hulp en deze trachten waar te maken.

Inhoud van de functie  

Jij bent coördinator van de initiatieven van Wereld-Delen die een materieel voordeel aanbieden aan onze klanten. Je brengt deze subwerkingen samen en gaat met hen de weg naar een hedendaagse, emanciperende en vooruitstrevende aanpak in de materiële hulp. Daartoe coach jij deze medewerkers in samenspraak met de algemeen coördinator en administratieve diensten. In jouw werk geef jij uiting van de inspiratie die onze vereniging draagt.

Taken  

Je leidt de stuurgroep materiële hulp die zeer verscheidene vormen van hulp in de vereniging samenbrengt. Met deze ondersteunende groep zorg je voor visievorming rond materiële hulp, geschikt voor vrijwilligerswerk, waarbij op een respectvolle manier omgegaan wordt met mensen met beperkte kansen.

Je volgt de polsslag van de maatschappij via contacten en partnerschappen buiten de werking. Je gaat creatief in op vragen die zich aandienen.

Je helpt collega’s uit de subwerkingen samen te werken, te denken vanuit hetzelfde doel, initiatief te nemen, meedenkend van onderuit. 

Je houdt persoonlijk contact met de deelwerkingen om behoeften te ontdekken en mogelijke kansen in te schatten.

Capaciteiten  

Als coördinator materiële hulp bezit jij coachende vaardigheden, een goede dosis mensenkennis en inzicht om vernieuwende plannen uit te werken. 

Jij bent een sociaal voelend en evenwichtig handelend persoon. Thematieken rond armoede, vluchtelingen, personen met psychische noden zijn jou goed bekend. Je hebt voldoende kennis met activiteiten zoals een sociale winkel of kruidenier, Rap op Stap, eventuele financiële steun.

Je hebt oog voor samenspel en groepsdynamiek.

Praktisch  

Kandidatuur met CV worden verzonden naar mailadres “bestuur@wereld-delen.be”. Geef daarbij ook een korte toelichting over wat je tot die kandidatuur heeft aangezet. Weerhouden kandidaten mogen een uitnodiging tot gesprek verwachten.  

Geef een reactie