VORMING TAALWERKERS

Onze laatste taalvorming samen met clb-medewerkers en leerkrachten, zorgcoördinatoren en directies van “onze” scholen was een succes. Dat horen wij aan de nawerking en de verderzetting op de werkvloer rond wat aangeboden werd. Als taalwerking betekent dit een bevestiging in hetgeen we doen en voor de scholen is het een uitdaging.
Eén van de vragen die we dikwijls horen bij onze taalwerkers klinkt ongeveer zoals dit: “hoe kan ik vooruitgang bij taalverwerving bij mijn leerlingen vaststellen, meten en beoordelen? ” Al bij het begin van dit schooljaar hadden we samen al besloten om rond evaluatie / beoordeling verdere vorming op te zetten. En dat zullen we dan ook doen.
Alle taalwerkers worden nu verwacht op een nieuwe vormingsbijeenkomst (derde en laatste van dit schooljaar) op maandag 31 maart van 19 tot 20.30 uur in de refter van de Vrije Basisschool De Springplank (ingang Rubenslaan) te Broechem. We zullen er samen op verkenning gaan rond evaluatie, betekenis, mogelijkheden… Uiteraard doen we dat op een gemoedelijke manier waarbij er plaats is voor onderlinge uitwisseling.
Facebooktwitter

Written by