Taalvrijwilligers

Onze taalwerking heeft een grote nood aan taalcoaches voor anderstaligen. Ook hierin is een verscheidenheid aan taalcoaches actief. Waar houden wij zoal rekening mee?

  • Open staan voor ons doelpubliek
  • Wekelijks (en liefst een heel schooljaar) een aantal uren beschikbaar hebben.
  • Zelf op behoorlijke manier Nederlands spreken
  • Taalcoaches hebben meestal een bachelor of een masteropleiding gevolgd, ook al zijn er ook uitzonderingen mogelijk mits de nodige ervaring
  • Een educatieve achtergrond wordt niet verwacht, ook al kan dit zeer nuttig zijn.
  • Belangrijk is de motivatie en de creatieve manier waarop men als taalcoach aan de slag kan gaan.
  • Open staan voor begeleiding, adviezen
  • Bereid zijn tot het volgen van sessies voor vorming en uitwisseling tussen taalcoaches.
  • Communicatief zijn om in overleg te kunnen gaan met andere personen die zich om de cliënten bekommeren.
Taalcoaches:

Zij krijgen een opdracht voor één of meer “cursisten” (van kleuter tot volwassenen), individueel, samen, in groep…; meestal overdag, soms ’s avonds, soms aan huis. We houden rekening met hun voorkeur bij de toewijzing van opdrachten.

Contactpersonen/coördinatoren:

Naast taalcoaches heeft de taalwerking ook behoefte aan contactpersonen, die andere vrijwilligers wegwijs maken, introduceren, bemiddelaar zijn tussen aanvragers en taalcoaches.

Projectleiders:

Verder zijn er projectbegeleiders welkom in een aantal taalprojecten. Zij staan vooral in voor het goed verloop van de projecten.

Facebooktwitter