Vrijwilligers – gelijke kansen – samen

Vooreerst dit: wij zijn allen vrijwilligers bij Wereld-Delen en zetten ons samen in voor hetzelfde doel en via verschillende werkingen. Op die manier leveren wij een bijdrage tot een warmere maatschappij. Ook mensen met een of andere vorm van fysieke of materiële beperking krijgen als vrijwilliger de kans om gewoon mee te draaien in onze werking. Wij zijn even fier op die collega’s onder ons.

Bij UNV wordt # IVD2019 gevoerd onder het thema “Vrijwilliger voor een inclusieve toekomst”, met aandacht voor het duurzame ontwikkelingsdoel (SDG) 10 en het streven naar gelijkheid – inclusief inclusie – door vrijwilligerswerk.

Vrijwilligerswerk biedt inderdaad kansen voor mensen, met name degenen die vaak worden uitgesloten, om hun eigen leven concreet te beïnvloeden en een constructieve rol in hun gemeenschap te spelen door hun tijd en vaardigheden aan te bieden. Met andere woorden: vrijwilligerswerk biedt kansen aan mensen die het moeilijk hebben in onze samenleving door zelf een vrijwilligerstaak op zich te nemen. Door vrijwilligerswerk ervaren gemeenschappen over de hele wereld vaak een versterkte solidariteit en inclusie. Ook bij ons kunnen wij dus hand in hand de samenleving aangenamer maken voor iedereen.

Geef een reactie