Vrijwilligers coachen

Vrijwilligers zetten zich graag in voor taken waarin ze genoegdoening ondervinden. Daarbij is het niet altijd van belang dat het doel waarvoor ze zich inzetten erg bijzonder of “verheven” is. Vaak zijn het meer nabije aspiraties die tellen zoals wat men graag doet, de contacten die men kan leggen, de erkenning die men ondervindt, het aanzien van de omgeving, het kunnen bereiken van zichtbare resultaten…, die bepalen of een vrijwilliger zich goed voelt in zijn opdracht of niet.

Niet altijd komt die positieve ervaring zomaar boven drijven. Sommige vrijwilligersopdrachten dient men als vrijwilliger een tijdlang te verkennen en door oefening eigen te maken. Voor bepaalde opdrachten dient eerst een vorming, een serieuze briefing, en stevige inlooptijd te passeren voor men zich zeker voelt in de uitvoering van zijn taak.  En dan kan het gebeuren dat men minder leuke ervaringen heeft, dat verwachtingen en praktijk anders lijken of dat men zelfs onbegrip tegenkomt. Allerlei omstandigheden kunnen een beetje hulp van een coach wettigen.

Vrijwilligerscoaches helpen nieuwe vrijwilligers op weg, zoeken samen met hen naar de best mogelijke instap en manieren om basiskennis te verwerven. Als coach kan men luisteren en bondig omschrijven wat verwacht of niet verwacht wordt zodat de vrijwilliger voor zichzelf de wegen kan uitstippelen hoe het werk best kan gebeuren. Met aandacht, goede tips en begrip kan een coach zijn vrijwilligers vleugels geven. En dat terwijl de taak van de vrijwilliger mogelijk niet eens ten gronde door hem of haar als coach is gekend.  Samen de weg verkennen en hem gaan is bemoedigend voor beiden.

In sommige omstandigheden kan een vrijwilligerscoach ook een coördinatieopdracht hebben, waarbij hij verschillende vrijwilligers in verscheidene taken samenbrengt om hun gezamenlijke werk mee te helpen ontwikkelen. En ook al is een coach vaak erg zelfstandig, meestal apprecieert hij/zij het sterk om bij andere coaches van gedachte te kunnen wisselen.

Wereld-Delen kan zowel voor individuele coaching als voor coördinerend coachen enkele vrijwilligers aan het werk zetten. Zo zijn er taken voor een coach in de administratie, in de taalwerking en als coördinator in de deelwerking materiële hulp. Wie zich geroepen voelt kan zich kandidaat stellen via deze website.