Warmste week

Wereld-Delen is één van de goede doelen bij de Warmste Week. Wereld-Delen kan immers alle hulp nuttig gebruiken. Wij nodigen jou dan ok uit om een leuke en creatieve actie ten voordele van onze werking op te zetten. Of: neem deel aan één van de Warmathons die binnenkort gehouden worden en geef ons op als jouw goede doel. Alle info daarover vind je hier: https://dewarmsteweek.be/nieuws/de-warmathon-is-terug . Wij zullen graag logistieke steun bieden bij de organisatie van jouw activiteit.

Enkele goede redenen waarvoor jij die activiteit kunt opzetten, zijn de doelen die je voor ons kunt beogen. Enkele voorbeelden waarvoor wij de opbrengst van elke activiteit goed kunnen besteden:

Zo is er de aankoop van een nieuwe camionette, die vooral dienst doet om goederen te bezorgen uit Sociale Winkel De Loods naar mensen in een precaire leefsituatie. In 2018 bezorgden wij 86 gezinnen hun hele huisuitzet van kleinood tot meubilair, naast heel veel andere goederen voor nog eens een 200-tal gezinnen. Overtuigd?

Het begeleidingswerk komt allerlei moeilijke situaties tegen, waarbij wij soms aanvullend optreden bij en samen met OCMW’s. Ook dat kost ons geld.

De twee ontmoetingsgroepen (Lier en Ranst) werken zonder enige steun, maar toch willen wij deze mensen alle mogelijke kansen bieden.

Of denk aan onze taalwerking, actief op zo’n 70 locaties in de provincie Antwerpen met taalcoaches. Zij helpen kinderen en volwassenen om beter Nederlands te leren. Dat betekent toekomst voor hen. Ook al krijgen we veel kosten terugbetaald voor de taalcoaches, toch werken wij volledig gratis voor een aantal leerlingen en projecten.

Tenslotte werken we voor zeven schooltjes voor kinderen met auditieve en mentale problemen in Kananga, die het moeilijk hebben om te overleven.

Wereld-Delen hoopt dat velen een actie opzetten om onze werking te ondersteunen. Dank alvast!!!

Geef een reactie