We zijn goed bezig!

Als er iets blijkt uit het jaaroverzicht 2012, dan is het wel dat we een zeer hard werkende vrijwilligersploeg hebben. 2012 was duidelijk een jaar van zwoegen op veel gebieden. Er werd ontzettend veel werk verzet in ons goederenmagazijn (bijvoorbeeld de verhuis, de succesvolle rommelmarkten en enkele uitzonderlijk grote ophalingen…), de taalwerking was nooit eerder zo actief op zoveel verschillende locaties, en rond de geplande ontmoetingsgroep werd veel voorbereidend werk verricht…

Dus dient het lopende jaar een jaar van de resultaten te worden. Een jaar waarin de plannen die al een paar jaar opgebouwd werden, uiteindelijk vorm krijgen. De vernieuwde overlegstructuur kan daarbij een belangrijke rol spelen.

Momenteel zijn de werken bezig aan de nieuwe elektriciteitsvoorziening in ons magazijn. In Lier werd een vast contactpunt voor onze werking gerealiseerd. De contactgroep De Container is volop aan de eerste activiteiten bezig. Het begint er dus op te lijken, niet?

We zijn goed bezig. Met hardwerkende en gemotiveerde vrijwilligers. Laten we hopen dat het geluk ons ook nog her en der toelacht en dan zal onze inzet met en voor ieder die het moeilijk heeft in onze samenleving beloond worden. Met z’n allen vooruit dus!

 

Facebooktwitter

Written by