Vacature opbouwwerker

!

Deze vacature betreft een vervangingscontract vanwege langdurige ziekte van de titularis. Wat volgt is een volledige omschrijving van de taak van de projectverantwoordelijke Op De Drempel. Voor het vervangingscontract beseffen wij dat deze opdracht niet zomaar haalbaar zal zijn. Daarom hechten we vooral belang aan de motivatie en ervaring van kandidaten én in het diploma maatschappelijk werk of aanverwante…

!

Opbouwwerker

Omschrijving van de vacature

“Op de drempel” is een initiatief van Wereld-Delen vzw, kansarmoedevereniging actief in Ranst en omstreken. Het project tracht personen te bereiken die door corona in een isolement raken en afgeschrikt worden om te blijven participeren aan de samenleving. Het biedt mogelijkheden tot re-integratie. De activiteiten kaderen in het actieplan “Zorgen voor morgen – mentaal welzijn” van de Vlaamse Gemeenschap.

Je staat in voor een stevig uitgewerkt project:

 • Contacten met diensten en verwijzers binnen en buiten Wereld-Delen
 • Opstart van en samenwerking met een ondersteunend team
 • Kennismakende bezoeken met de doelgroep en nodenonderzoek
 • Organisatie van een buddywerking: oproep, vorming en opvolging
 • Verslaggeving van een eerste nodenonderzoek, besluitvorming en adviezen
 • Uitwerking van een aanbod en aansturing van middelen (begeleiding via buddy’s, lokale activiteiten, gebruik van digitale middelen, samenwerking via Rap Op Stapkantoor e.a.)
 • Tussentijdse evaluatiebezoeken, bijsturing nodenonderzoek, verslaggeving, bijsturing besluiten en adviezen
 • Uitwerking nieuw aanbod en eventuele bijsturing van de middelen
 • Finale verslaggeving en basis leggen voor verderzetting van geslaagde methode na het einde van het project

Gewenst profiel

 • Je bent bereid om samen te werken in de geest van vertrouwen en solidariteit
 • Je hebt een professionele bachelor sociaal werker, bij voorkeur als opbouwwerk, sociaal-cultureel werk of algemeen maatschappelijk werk
 • Je hebt enkele jaren ervaring in het samenwerken met kansarmen
 • Je kan je als een collega medewerker opstellen in een autonome vrijwilligersorganisatie
 • Je bent een uitgesproken teamspeler en tegelijk zelfstandig in de uitvoering van taken
 • Je hebt zin in concrete contacten en kan je daarin zeer doelgericht opstellen
 • Je ben communicatievaardig naar doelgroep, collega’s en externe instanties
 • Je bent creatief in het zoeken naar activiteiten en kunt daarbij inspireren en leiding geven
 • Je kunt anderen motiveren tot enthousiaste inzet
 • Je bent nauwgezet in de uitvoering van administratieve taken die bij jouw opdracht horen
 • Wanneer nodig kan je ook van thuis uit werken.

Ons aanbod

 • Je hebt de kans tot de ontwikkeling van creatieve ideeën
 • Je werkt samen met gemotiveerde vrijwilligers en kan jouw project uitwerken samen met verschillende deelwerkingen
 • Je werkt 32 uren per week op projectbasis in vervangingscontract en wordt betaald volgens het PC 329.01-barema.

Contact

Chris Nollet , algemeen coördinator Wereld-Delen vzw

Nierlenderstraat 19 2520 Broechem

bestuur@wereld-delen.be

Selectieprocedure

Zend zo snel mogelijk een motivatiebrief met CV naar bestuur@wereld-delen.be. In de voorselectie wordt nagegaan of de basisvoorwaarden aanwezig zijn. Indien positief worden de kandidaten uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Directe start behoort tot de mogelijkheden.

Meer informatie

Voor meer informatie over de organisatie: zie www.wereld-delen.be

Facebooktwitter

Written by