Welkom

Update corona-tijd – versoepeling

Bij dringende vragen zal Wereld-Delen dienst verlenen zo veilig mogelijk.

Volgende zaken zijn mogelijk onder voorwaarden:

  • Gewoon bezoek en winkelen in de meubelafdeling van De Loods (niet in andere afdelingen van de sociale winkel). Vervoer van bestellingen. Ook Free Service in de meubelafdeling. Werkzaamheden zijn gestart, precieze openingstijden worden spoedig meegedeeld. Individuele afspraken door verwijzers kunnen via de website gemaakt worden of via het telefoonnummer van De Loods 0491 07 87 51.
  • Bij hoogdringende verwijzing door een erkende dienst kunnen wij toegang geven tot heel de Sociale Winkel De Loods en goederen aan huis bezorgen
  • Groentebedeling organiseren en voeding aan huis brengen
  • Als taalcoach kinderen bijstaan in een één-één-relatie op school of via digitale weg – op vraag en onder de zorgen van de school.
  • Individueel afgesproken hulpverleningsgesprekken op ons secretariaat.
  • Zoomgesprekken wanneer nodig en wenselijk.
  • Beperkte werkzaamheden in het secretariaat mits toepassing van de nodige veiligheidsvoorschriften.

Vanaf 11 mei:

  • Mits veiligheidsvoorschriften na te leven mag heel de sociale winkel open gaan. Het juiste openingsmoment zal hier spoedig gemeld worden. De voorbereidingen zijn gestart.

Vermoedelijk vanaf 8 juni:

  • Maaltijden voor individuele personen met een laag inkomen (geen ontmoetingsbijeenkomsten !!!) mits toepassing van de veiligheidsvoorschriften

Aarzel niet om onze hulp te vragen of gewone vragen te stellen:

0498 75 75 04

Wereld-Delen is een vrijwilligersvereniging die zich inzet rond kansarmoede. Zij wil hoop brengen in het leven van mensen in kansarmoede.

Onze vereniging is een meervoudige welzijnsschakel actief in de provincie Antwerpen én daarbuiten. Gemiddeld 190 vrijwilligers zijn actief in materiële hulp, begeleidingswerk, ontmoeting, taalwerking en internationale hulp. Zo’n 160 vrijwilligers zijn voortdurende actief, anderen snellen ter hulp bij grote activiteiten. Bezoek onze deelwerkingen

Maak kennis met EQUATOR op www.myequator.net !

Facebooktwitter