Welkom bij onze vereniging

Wereld-Delen is een welzijnsschakel in Ranst en zet zich met vrijwilligers in rond kansarmoede in onze regio. Onze vrijwilligers engageren zich om hoop  te brengen in het leven van mensen in kansarmoede.

Wereld-Delen is actief binnen de provincie Antwerpen. Meer dan 200 vrijwilligers zijn actief binnen Wereld-Delen.  Ze zetten zich in voor deelwerkingen zoals materiële hulp, ontmoetingswerk, taalwerking of ons secretariaat.

vrijwilligers
Onze vrijwilligers zetten elke dag opnieuw hun beste beentje voor.

Waarvoor zet onze vereniging zich in?

We leven in een zeer diverse samenleving met vele maatschappelijke, culturele en religieus verschillende levensvormen. Ongeacht deze verschillen zijn we allen gelijkwaardig. Wereld-Delen gelooft dat deze verschillen verrijkend kunnen zijn in een pluralistische samenleving waar men met respect voor elkaar samenleeft.

In deze samenleving moet iedereen zich kunnen ontwikkelen tot een volwaardig lid met de nodige vaardigheden, kennis en verantwoordelijkheidszin. Om dit mogelijk te maken moet iedereen voldoende kansen krijgen.

De realiteit is echter dat 1 op 8 mensen in kansarmoede leven. Zij kunnen moeilijk of niet aansluiten bij de hedendaagse maatschappij. Hiervoor kunnen verscheidene redenen zijn zoals een lage scholing, slechte gezondheid,… Daardoor leven deze mensen vaak in kansarmoede..

Onze vrijwilligersvereniging tracht samen met de inzet van 200 vrijwilligers mensen te helpen rond enkele aspecten van armoede. Dit doen we omdat we geloven in een maakbare maatschappij waarin er minder mensen uit de boot vallen. Onze gemeenschappelijke overtuiging is dat we samen een betere, solidaire wereld kunnen maken. Dit is onze drijfveer.

Hoe gaan wij te werk?

Door samen te werken met professionele hulpverleners en het onderwijs kunnen we helpen met het ondersteunen van mensen in kansarmoede. De professionele hulpverlening kan niet alleen alle problemen oplossen voor de verschillende zorgen die er nodig zijn.

Onze vereniging wil hulp aanbieden door een netwerk van vrijwilligers aan te bieden. Die zetten zich mee in voor een maatschappij waar iedereen meetelt. Onze vrijwilligers zijn vaak gepensioneerde mensen of mensen die door omstandigheden niet kunnen meedraaien in de professionele wereld. Zij kunnen echter nog een belangrijke bijdrage leveren in onze samenleving. Zo kunnen zijzelf ook hun eigenwaarde verder versterken.

Wat kunnen wij voor jou doen?

De piramide van Maslow laat zien dat er verschillende lagen zijn die voldoende moeten ingevuld zijn, om een gelukkig leven te kunnen ervaren. Wij geloven dan ook dat we als welzijnsschakel moeten werken aan de verschillende lagen van geluk.

De werkwijze van Wereld-Delen volgens Maslow piramide

Mensen moeten materieel goed uitgerust zijn om hun leven te kunnen organiseren. Wie onvoldoende “fysieke bescherming” heeft, zal het moeilijk hebben om zich verder te ontwikkelen. Met onze “Materiële Hulpverlening” proberen we deze noodzakelijke laag aan te bieden. “De Loods” en “SoWi” zijn initiatieven binnen onze vereniging om mensen die vanuit de professionele Welzijnsdiensten worden gestuurd te helpen aan primaire hulpmiddelen.

“Zekerheid” kunnen mensen opbouwen wanneer ze een goede opleiding hebben genoten. Scholing is daarom superbelangrijk. We leveren dan ook graag vrijwilligers aan scholen via onze “Taalwerking”. Zij ondervinden allen dat het moeilijk is om mensen (jongeren) die onze taal niet goed beheersen een behoorlijke opleiding aan te bieden. We merken hier dat onze 150 taalondersteuners absoluut niet altijd alle vragen kunnen invullen.

Mensen met beperkte mogelijkheden hebben evenveel behoefte aan een “Sociale Omgeving”. “Onze ontmoetingsgroep” van onze vereniging wil hen een plaats aanbieden waar ze kunnen samenkomen en hun ervaringen kunnen delen in een omgeving waar er begrip is voor hun situatie.

Als “De Kers” op de taart bieden we hen goedkope ontspanning aan. Vrije tijd heeft iedereen nodig om zich goed in zijn vel te voelen en eens stoom af te laten. Wereld-Delen neemt te Ranst op deze manier zijn verantwoordelijkheid op als Welzijnsschakel.

“Erkenning en zelfactualisatie” zijn waarden waar mensen zelf mee aan de slag moeten. Vrijwilligerswerk lijkt ons een prima omgeving om jezelf verder te ontplooien. Bekijk dus zeker ook eens onze vacatures.