Welkom

Wereld-Delen heeft de meeste van haar activiteiten opgeschort vanwege de strijd tegen het corona-virus. Inclusief De Loods, De Kers, lessen en taalondersteuning, Culinair Solidair, samenkomsten allerhande en uitstappen.

Toch willen wij dienst verlenen waar we kunnen. Bij dringende vragen zullen wij dienst verlenen wanneer wij daartoe de toestemming hebben of krijgen van overheden en politie. Aarzel niet om onze hulp te vragen of gewone vragen te stellen:

0498 75 75 04

Wereld-Delen is een vrijwilligersvereniging die zich inzet rond kansarmoede. Zij wil hoop brengen in het leven van mensen in kansarmoede.

Onze vereniging is een meervoudige welzijnsschakel actief in de provincie Antwerpen én daarbuiten. Gemiddeld 190 vrijwilligers zijn actief in materiële hulp, begeleidingswerk, ontmoeting, taalwerking en internationale hulp. Zo’n 160 vrijwilligers zijn voortdurende actief, anderen snellen ter hulp bij grote activiteiten. Bezoek onze deelwerkingen

Maak kennis met EQUATOR op www.myequator.net !

Facebooktwitter