Begeleiding ‘De Kers’

Home » Aanbod » Begeleiding ‘De Kers’

Wereld-Delen wil begeleiding bieden via DE KERS door info, advies, ondersteuning en hulp te verstrekken aan kansarmen binnen de gemeente Ranst.

Deze begeleiding verlaagt voor mensen met een beperkt budget de drempel om deel te nemen aan het dagelijks maatschappelijk leven. Vooral met betrekking tot de vrije tijd genieten ze voordelen en kortingen via het Voordelenbureau De Kers en het Rap-op-Stap kantoor De Kers.

Elke vraag of wens met betrekking tot het vrijetijdsaanbod wordt beluisterd en samen met de betrokkene als partner in het traject opgenomen en behandeld.

Voor vragen en/of problemen betreffende andere aspecten van kansarmoede helpt DE KERS toe leiden naar de andere deelwerkingen van Wereld-Delen of tracht DE KERS te verwijzen naar externe hulpverleningsinstanties.

De begeleiding van DE KERS is gratis en toegankelijk.

DE KERS is medepartner in het Netwerk Vrije tijd voor iedereen in Ranst.