Materiële Hulp

Home » Aanbod » Materiële Hulp

Momenteel is onze Sociale Winkel “De Loods” terug operationeel! Onze nieuwe locatie vind je verder onderaan.


Mensen in een zwakke positie hebben vaak moeite om rond te komen in onze maatschappij. Ze hebben bovendien soms niet het nodige sociale netwerk, waardoor ze geïsoleerd geraken.

Basisbehoeften worden mogelijk een dagelijkse strijd. De materiële noden, één van die basisbehoeften, zijn een duur probleem.

Om hieraan tegemoet te komen, bieden wij via onze Sociale Winkel “De Loods” materiële hulp aan in de vorm van tweedehands huisraad: meubelen, kookgerief, serviesgoed, glaswerk, bestek, kleding, huislinnen, speelgoed,…

Er zijn twee deelwerkingen: enerzijds de “free service” en anderzijds het “sociaal winkelen”.

Free service

Men kan huisraad komen kiezen uit het aanbod:

  • met de nodige documenten: verwijsbrief door een officiële instelling zoals een gemeentelijke sociale dienst (ocmw), welzijnsorganisatie,…
  • steeds op afspraak gemaakt door de verwijzer

De verwijsbrief dient zeker vermelding te maken van de vraag naar “Free Service” en voor de goede orde wordt vermeld over welke noden het gaat, en op welk adres de goederen geleverd moeten worden.

Voor het vervoer wordt een bijdrage gevraagd naargelang de afgelegde afstand.

Sociaal winkelen

Op verwijzing door een officiële instantie (sociale dienst, welzijnsorganisatie, ziekenfonds, schuldbemiddelaar,..) kan men een SoWi-pas (sociale winkelpas) krijgen die 1 jaar geldig is.

Op de verwijsbrief moet duidelijk “de vraag naar een SoWi-pas” vermeld zijn. Een attest samenstelling van gezin en een bewijsstuk van het gezinsinkomen moet bijgevoegd worden. Bij verlenging van het pasje dienen deze documenten hernieuwd te worden.

Met de SoWi-pas kan men gedurende 1 jaar, tijdens de openingsuren en zonder afspraak komen winkelen aan lage prijzen.

Ook een gemeentelijke sociale pas (UIT-pas) met kansentarief is een geldig document.

Levering van goederen

Indien dit noodzakelijk is, worden goederen tegen een redelijke vergoeding aan huis geleverd.

  • De afspraak voor levering wordt gemaakt en de bijdrage wordt betaald op de dag dat de klant de goederen komt kiezen.
  • Goederen worden geleverd aan de buiten voordeur. De klant dient aanwezig te zijn bij ontvangst. De klant zorgt voor het binnenhalen van de goederen en dus ook voor hulp hierbij.

Rommelmarkten en magazijnverkopen van De Loods

Regelmatig zetten wij de deuren open. Je vindt de reeds geplande rommelmarkten en magazijnverkopen steeds terug in onze agenda.

Goederen schenken

Heb je nog goede bruikbare goederen die je zelf niet meer nodig hebt? Wij kunnen kansarmen ermee helpen! Je kan de goederen brengen tijdens de openingsuren van het sociaal winkelen (dinsdag en woensdag van 10u-12u) en ook op vrijdag van 14u-16u.

Let op: door beperkte opslagcapaciteit in onze nieuwe tijdelijke locatie in Wommelgem, kunnen wij mogelijks niet alle goederen aanvaarden en zijn wij gedwongen enigszins selectief te zijn. Sommige goederen zijn immers ruim voldoende in onze voorraad. Onze vereniging heeft bovendien geen winstoogmerk zoals dat bij kringwinkels en tweedehandswinkels wel het geval is. Hierdoor kunnen wij goederen aan zeer lage prijzen aanbieden aan kansarmen, soms zelfs gratis via onze “free service”. Daar tegenover staat natuurlijk dat ook wij onze kosten zoveel mogelijk dienen te drukken, zoals bijvoorbeeld goederen die niet verkocht raken weg te brengen naar het recyclagepark,…

Je gebruikt bij voorkeur steeds onderstaand contactformulier om goederen te schenken. Je kan via het formulier aangeven om welke goederen het zoal gaat, en een eventuele ophaling vragen.

Locatie en contactgegevens

! Nieuwe locatie:
Sociale Winkel De Loods: Herentalsebaan 619, 2160 WOMMELGEM. (ingang via de villa)
Open op dinsdag en woensdag voor het sociaal winkelen van 10u00 tot 12u00 en verder op afspraak.

Coördinator materiële hulp: Herman Hendrickx – gsm: 0473-98 14 64

Coördinator logistiek: Herwig – gsm: 0480 67 99 82

Coördinator Sociale Winkel: Andrée De La Porte – gsm: 0496 10 28 14
(Bereikbaar dinsdag- en woensdagvoormiddag van 09u30 tot 11u30)

Coördinator dienstverleners: Tini – gsm: 0491 07 87 51
Mail: deloods@wereld-delen.be