Taalwerking – Nederlands voor anderstaligen

Home » Aanbod » Taalwerking – Nederlands voor anderstaligen

Wereld-Delen is actief in een groot deel van de provincie Antwerpen met taalondersteuning Nederlands voor anderstaligen in scholen (enkel voor kleuters, lagere school en secundair onderwijs). Onze taalwerking ondersteunt ook praatgroepen voor anderstalige kinderen en jongeren. Omdat er veel mensen uit de boot vallen bij het reguliere aanbod van Nederlands als tweede taal, zien wij het onze taak dit op te vangen.

Taalwerking bij kinderen en jongeren

Taalwerking Wereld-Delen werd opgericht om mogelijke Nederlandse taalachterstand die anderstalige kinderen en jongeren kunnen oplopen, weg te werken of te verkleinen. Daardoor wordt hun integratie bevorderd en groeien hun kansen op alle vlakken.

Taalondersteuning op school

 • Onze taalondersteuners helpen kleuters, kinderen en jongeren op vele locaties in de provincie Antwerpen bij het verwerven en vergroten van hun taalvaardigheid in het Nederlands.
 • Wij organiseren deze taalondersteuning in nauw overleg met de scholen en streven naar een gestructureerde en professionele werking. Onze visie hierover vind je hier.
 • De taalondersteuners hebben niet noodzakelijk een pedagogisch diploma. Een hart voor kinderen, openheid voor andere culturen, creativiteit, zelfstandig werken, empathie en interesse in de Nederlandse taal en het onderwijs, zijn de belangrijkste eigenschappen van onze taalondersteuners. Zij werken nauw samen met de met de leerkrachten en de zorgcoördinator van de school en met de regionale contactpersoon.

Huiswerkbegeleiding

 • Sommige scholen doen bijkomend een beroep op Taalwerking Wereld-Delen voor huiswerkbegeleiding aan anderstalige kinderen. In sommige buitenlandse culturen is huiswerk een ongekend fenomeen en anderstalige kinderen kunnen vaak weinig of geen beroep kunnen doen op hulp van hun ouders voor hun huiswerk. 
 • Dit houdt in dat in sommige scholen taalondersteuners anderstalige kinderen na de schooluren begeleiden bij hun huiswerk.
 • Voor de jongsten is dit extra taalondersteuning, voor de ouderen betekent het ondersteuning bij zelfstandig werken en hulp bij begripsverklaring bij vakken als wereldoriëntatie en wiskunde.

Vorming en begeleiding

 • Onze regionale contactpersonen begeleiden onze taalvrijwilligers en coördineren de samenwerking met de scholen.
 • Enkele keren per jaar organiseert de Taalwerking vormingsbijeenkomsten voor startende en reeds actieve taalvrijwilligers.
 • Daarnaast bieden wij een aantal digitale vormingspakketten aan die je hier vindt.

Praktisch

 • De taalondersteuners van Wereld-Delen werken op scholen in bijna de hele provincie Antwerpen (niet in Antwerpen Stad, wel in de Antwerpse districten). Scholen kunnen dit aanvraagformulier invullen om taalondersteuning aan te vragen voor leerlingen.
 • Wereld-Delen betaalt eventuele reële onkosten van taalvrijwilligers terug. Informatie hierover vind je in Kostennota’s.

Visietekst-beleidstekst

Aanvraag taalondersteuning indienen

Om een aanvraag in te dienen gebruik je bij voorkeur onderstaand aanvraagformulier.

Contact

Scholen en diensten kunnen onze hulp aanvragen via mail.
Ria Leysen, coördinator Taalwerking
taal@wereld-delen.be
Gsm: 0494 23 40 80