Vacature opbouwwerker

!

Deze vacature betreft een vervangingscontract vanwege langdurige ziekte van de titularis. Tenzij tegenbericht is deze job mogelijk tot eind november 2021.

!

MEDEWERKER OP DE DREMPEL

Omschrijving van de vacature

“Op de drempel” is een initiatief van Wereld-Delen vzw, kansarmoedevereniging actief in Ranst en omstreken. Het project tracht personen te bereiken die door corona in een isolement raken en afgeschrikt worden om te blijven participeren aan de samenleving. Het biedt mogelijkheden tot re-integratie. De activiteiten kaderen in het actieplan “Zorgen voor morgen – mentaal welzijn” van de Vlaamse Gemeenschap.

Je stapt in een stevig en al lopend project:

 • Contacten met diensten en verwijzers
 • Samenwerking met een ondersteunend team
 • Bezoeken met de doelgroep en nodenonderzoek
 • Organisatie van een buddywerking: oproep, vorming en opvolging
 • Verslaggeving
 • Uitwerking van een aanbod en aansturing van middelen (begeleiding via buddy’s, lokale activiteiten, gebruik van digitale middelen, samenwerking via Rap Op Stapkantoor e.a.)

Gewenst profiel

 • Je bent bereid om samen te werken in de geest van vertrouwen en solidariteit
 • Je hebt een professionele bachelor sociaal werker, bij voorkeur als opbouwwerk, sociaal-cultureel werk of algemeen maatschappelijk werk, of je hebt een andere opleiding met aansluitende ervaringen
 • Je hebt ervaring in het samenwerken met kansarmen
 • Je kan je als een collega medewerker opstellen in een autonome vrijwilligersorganisatie
 • Je bent een uitgesproken teamspeler en tegelijk zelfstandig in de uitvoering van taken
 • Je hebt zin in concrete contacten en kan je daarin zeer doelgericht opstellen
 • Je ben communicatievaardig naar doelgroep, collega’s en externe instanties
 • Je kunt anderen motiveren tot enthousiaste inzet
 • Je bent nauwgezet in de uitvoering van administratieve taken die bij jouw opdracht horen
 • Wanneer nodig kan je ook van thuis uit werken.

Ons aanbod

 • Je hebt de kans tot de ontwikkeling van creatieve ideeën
 • Je werkt samen met gemotiveerde vrijwilligers en kan jouw project uitwerken samen met verschillende deelwerkingen
 • Je werkt 32 uren per week op projectbasis in vervangingscontract en wordt betaald volgens het PC 329.01-barema (als je de opleiding sociaal werker bezit) of aangepast. Een studentenjob hoort eveneens tot de mogelijkheden.

Contact

Selectieprocedure

Zend zo snel mogelijk een motivatiebrief met CV naar bestuur@wereld-delen.be. Indien positief worden de kandidaten uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Directe start behoort tot de mogelijkheden.

Geef een reactie