De Loods open voor noodsituaties

Met de nieuwe richtlijnen, die op 2 november volledig ter beschikking werden gesteld gaat Sociale Winkel De Loods opnieuw dicht. Tenminste voor gewoon winkelen – niet dringende aankopen.

Wanneer mensen wel dringend essentieel materiaal nodig hebben, kunnen verwijzers voor hen een afspraak maken en een verwijzingsbrief meegeven met de vermelding “dringende noodhulp”. We denken hierbij aan bed, kast, stoelen en tafels, eetgerief enz… Deze personen worden toegestaan (1 persoon per gezin) om het magazijn te betreden (mits afspraak vooraf) en zij kunnen hun keuze maken.

Goederen mogen wel afgehaald worden mits bestelling vooraf. Leveringen aan huis gebeuren op de stoep en kunnen dus enkel doorgaan na voorafgaande regeling zodat de bewoners zelf de goederen op d stoep in ontvangst nemen.

De Loods haalt geen goederen op. Goederen mogen mits voorafgaandelijke afspraak naar de Loods worden gebracht: de brengers melden zich aan via de bel en blijven buiten staan. Wanneer de goederen aanvaard worden kan men hen uitladen, waarna onze medewerkers hen in ontvangst zullen nemen.

Deze regeling duurt tot 13 december.