Iedereen kan de Babbeltent aanvragen

In deze coronatijd worden methodes gezocht en gevonden om met een groepje personen coronaveilig samen te komen, te praten, eventueel een spelletje te spelen…

Elke inwoner van de gemeente Ranst mag een babbeltent aanvragen op een geschikte plaats in zijn buurt. Er zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden waardoor dit gratis aanbod wat ordelijk kan georganiseerd worden.

Bij de aanvraag dient men op te geven wie men wenst uit te nodigen in die babbeltent. Wereld-Delen beslist uiteindelijk na overleg met de gemeente waar de tent (of tenten) veilig kunnen opgesteld worden.

Er wordt streng gehouden aan de coronaregels en daartoe wordt ook toezicht gehouden op deze babbelontmoetingen. Wie niet vooraf ingeschreven is kan niet toegelaten worden tot de babbeltent.

Meer info? Die vind je hier…